Artes Plásticas (Cerámica)

Artes Plásticas (Cerámica)

El Grau en Ensenyaments Artístics Superiors d'Arts Plàstiques té com a objectiu general la formació qualificada de professionals capaços d'integrar els coneixements científics, tecnològics i artístics i els mètodes i procediments que s'hi associen. 

El perfil del titulat Superior d'Arts Plàstiques és el d'un professional capaç d'entendre, plantejar i resoldre els problemes formals, funcionals, tècnics i d'idoneïtat productiva i socioeconòmica que es presenten en l'exercici de l'activitat professional, i que sap adaptar-se a l'evolució dels processos tecnològics i industrials i a les concepcions estètiques i socioculturals.

Artes plásticas

CAMPUS ISEACV

ACCÉS

ESPECIALITATS

EIXIDA PROFESSIONAL

  • Ceràmica
  • ITINERARIS:
  • Ciència i Tecnologia Ceràmica
  • Art en Ceràmica

 

Com a futur professional el Graduat en Ensenyaments Artístics Superiors d'Arts Plàstiques és possible treballar de dissenyador de productes ceràmics o restaurador de materials ceràmics. Dins del sector ceràmic apareixen unes altres possibilitats com ara tècnic de control de qualitat, professor/a, investigador/a o gestor/a cultural.

  • Dissenyador/a de productes ceràmics
  • Restaurador/a de materials ceràmics
  • Tècnic de control de qualitat
  • Docent
  • Investigador/a
  • Gestor/a cultural

 

 

Descarregar la informació en PDF