T'interessa

multimedia

Reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement i transferència de crèdits

Termini de presentació curs 2023-2024

El termini de presentació fins divendres 22 de setembre de 2023.

Les sol·licituds es tramitaran a través del programa ARTIC.


Normativa

DECRET 69/2011, de 3 de juny, del Consell, pel qual es regula el reconeixement i la transferència de crèdits per als ensenyaments artístics superiors.

D'acord amb el Reial Decret 21 de 2015 es modifica l'article 5.

"El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral no podrà ser superior, en conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constituïxen el pla d'estudis."

Reial Decret 21/2015, de 23 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

 

Regles precedents: