T'interessa

multimedia

Música

Música

MÚSICA

El Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música proporciona una formació pràctica, teòrica i metodològica a través de l'aprofundiment en les matèries que conformen l'especialitat elegida, a fi de garantir la qualificació dels futurs professionals. 

El perfil del titulat Superior de Música és el d'un professional qualificat per a utilitzar els elements constitutius del llenguatge, la interpretació, la creació, la docència i la investigació musicals en benefici de la formació, l'expressió personal i la comunicació.

L'ISEACV disposa de conservatoris superiors de Música en els campus d'Alacant, Castelló i València, i a més té el reforç dels contenidors culturals del Palau dels Arts i el Palau de la Música.

CAMPUS ISEACV:

ACCÉS

ESPECIALITATS / ITINERARIS

EIXIDA PROFESSIONAL

• Composició
• Direcció
• Interpretació
  - Arpa
  - Cant
  - Clau
  - Guitarra
Instruments de l'orquestra simfònica (vent, corda fregada, percussió i saxòfon)
Instruments de Música Antiga (corda fregada, corda polsada, vent, tecla antics)
  - Jazz
  - Òrgue
  - Piano
• Musicologia 
• Pedagogia 
• Sonologia

El Grau en Ensenyanments Artístics Superiors de Música permet accedir a les distintes eixides professionals relacionades amb la música en les més diverses facetes: Compositor/a (de música simfònica, de cambra, cine, etc); director/a d'orquestra, banda i cor; intèrpret (en orquestres simfòniques, bandes –civils i militars–, cors, orquestres de música lleugera, grups de cambra, concertista, grups de jazz, pop i estudis de gravació); investigador musical (universitats, CSISC, etc.); professor de música (en escoles de música, conservatoris professionals i superiors, universitat, etc.); crític musical i gestor musical.

• Intèrpret (música clàssica, jazz, pop…)
• Compositor/a
• Director/a d'orquestra
• Director/a de cor
• Músic militar
• Crític de música
• Professor/a de música
• Investigador/a
• Gestor/a de música

 

 

Descarregar la informació en PDF