Accés

Accés

Proves d'accés a les ensenyances artístiques superiors de Títol Superior.

La inscripció per a les proves d'accés als estudis superiors d'ensenyances artístiques es realitzarà en el centre als estudis del qual es vol accedir.