T'interessa

multimedia

Investigació

Investigació

 

Els programes d'investigació del professorat segueixen les directrius de la RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2023, de la Direcció de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions per al curs 2023-2024 en els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors, en l'apartat Sext. Programa d'investigació del professorat

 

En els següents enllaços es poden descarregar les plantilles per a les propostes i la memòria dels projectes d'investigació :

 
 
 
 

En el següent enllaç es poden consultar els projectes d'investigació.

 

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ