T'interessa

multimedia

Protecció de dades

Protecció de dades

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Institut Superior d’Ensenyances Artístiques Comunitat Valenciana

C/ Pintor Genaro Lahuerta nº 25 - 1r Pis (46010-València)

DELEGAT/ADA DE PROTECCIÓ DE DADES

Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat (DPD):

Passeig de l'Albereda, 16. 46010 València

Es pot contactar per correu postal o electrònic: dpd@gva.es

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Les persones interessades poden sol·licitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al tractament, i no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent l'elaboració de perfils, de manera presencial o telemàtica, segons disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La informació completa està accessible en el següent lloc web: https://sede.gva.es/va/proc19970.

Així mateix, en el cas que la legitimació del tractament provinga del consentiment de la persona interessada, es podrà retirar en qualsevol moment el consentiment prèviament atorgat.

RECLAMACIÓ DAVANT LA DPD I/O L'AEPD

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, la persona interessada pot reclamar davant la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat, tal com es descriu en la següent pàgina web: https://sede.gva.es/va/proc22094.
També pot formular reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seu electrònica accessible en el lloc web https://www.aepd.es.

 

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT