Convenios

Convenios

 • Conveni entre l'Institut Superior d'Ensenyances Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i l'Institut Valencià de Cultura per a establir un marc de col·laboració cultural, educatiu i investigador. Enllaç.
 • Conveni entre l'Institut Superior d'Ensenyances Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i l'Institut Valencià de Cultura en matèria de pràctiques acadèmiques externes per a l'estudiantat matriculat als centres dependents de l'ISEACV. Enllaç.
 • Conveni de col·laboració entre l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) y el Ministeri d'Interior (Secretaría General de Institucions Penitenciaries) per a la realizació de activitats de reinserció en centres penitenciaris de la Comunitat Valenciana. BOE 84/08.04.2022
 • Conveni de col·laboració entre l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana  (FSMCV). DOGV Num.9249/04.01.2022
 • Conveni marc de col·laboració entre el Centre d'Alts Estudis de la MODA-CEAM i l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV), en matèria de docència i investigació.DOGV Num.9190 /07.10.2021
 • Conveni marc de col·laboració educativa per a centres de formació en disseny entre València Capital del Disseny 2022 i l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV). DOGV Num.9027 /24.02.2021
 • Conveni marc de col·laboració entre l'Associació Intramurs i l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana per al foment i l'intercanvi d'experiències en els camps de la docència, la investigació i la cultura. DOGV Num.9027 /24.02.2021
 • Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Anáhuac de Pobla S.C. (Estats Units Mexicans) i l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, en matèria de docència i investigació. DOGV Num. 8573/ 18.06.2019
 • Protocol general de col·laboració entre l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics i l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV). Accions i intercanvis d'experiències i desenvolupament de projectes en col·laboració amb la ESCAL. Data acord: 19/12/2019
 • Protocol general de col·laboració entre el Consorci gestor del pacte territorial per l'ocupació dels municipis ceràmics i la seua àrea d'influència de la província de Castelló i l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV). accions i intercanvis d'experiències i desenvolupament de projectes en col·laboració amb la ESCAL. Data acord: 10/12/2019
 • Protocol general de col·laboració entre la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidre (SECV) i l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV). accions i intercanvis d'experiències i desenvolupament de projectes en col·laboració amb la ESCAL. Data acord:16/04/2018
 • Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, en matèria de comunicació ambiental. DOGV Num.8383 /14.09.2018
 • Acord de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport i l'Organisme Autònom Municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València per a la realització d'un programa de dinamització d'experiències interpretatives a Palau de la Música i congressos de València. Data acord: 01/09/2017