T'interessa

multimedia

Convenios

Convenios

 

Convenis entre l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i les següents entitats:

 

PALAU DE LA MÚSICA DE VALENCIA
Tipologia: Conveni de col·laboració (enllaç)
Objecte: establir el marc general de col·laboració entre el PALAU i l’ISEACV, per a la programació d'activitats de formació per a l'alumnat del Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València.
Beneficiaris: Alumnat del Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València
Vàlid fins a: 15/05/2028

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Tipologia: Conveni de col·laboració (enllaç)
Objecte: determinar les correspondències entre els títols de tècnic/a superior de Formació Professional i d’arts plàstiques i disseny, impartits a la Comunitat Valenciana, i els títols universitaris de grau i de grau en ensenyaments artístics superiors, impartits per les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
Beneficiaris: Centres ISEACV
Vàlid fins a: 25/03/2028

 

UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA (UPV)
Tipologia: Conveni marc (enllaç)
Objecte: establir el marc general de col·laboració entre la UPV i l’ISEACV a fi d'impulsar i coordinar la posada en marxa d'activitats docents i investigadores d'interés comú sobre la música, la dansa, l'art dramàtic, la ceràmica i el disseny.
Beneficiaris: Centres ISEACV
Vàlid fins a: 25/03/2028

UNIVERSITAT D'ALACANT (UA)
Tipologia: Conveni marc (enllaç)
Objecte: establir vies per a la realització conjunta d’activitats de divulgació, formació i investigació que redunden en benefici de les de la Universitat d’Alacant i dels centres dependents de l’ISEACV de la ciutat d’Alacant: Conservatori Superior de Dansa d’Alacant, Conservatori Superior de Música “Óscar Esplá” d’Alacant i Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alacant.
Beneficiaris: Conservatori Superior de Dansa d’Alacant, Conservatori Superior de Música “Óscar Esplá” d’Alacant i Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alacant.
Vàlid fins a: 25/03/2028

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÉCNICOS CERÁMICOS
Tipologia: Addenda de pròrroga al Protocol General (enllaç)
Objecte: Establir accions i intercanvi d'experiències dins d'aquelles àrees en les quals totes dues entitats tinguen interés manifest, comprometent-se així mateix a propiciar el desenvolupament de projectes d'interés comú en règim de col·laboració amb l'Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora.
Beneficiaris: Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora.
Vàlid fins a: 12/12/2027

 

CONSERVATORIO DE DANZA DE MURCIA "TERESA SOUAN BERNAL"  
Tipologia: Práctiques externes
Objete: Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars per part de l'estudiantat matriculat en els ensenyaments conduents a l'obtenció del seu títol
Beneficiaris:  Centres ISEACV
Válid fins a: 14/7/2027

 

FUNDACIÓ ALHAMBRA GUITARRAS  
Tipologia: Pràctiques externes / Investigació Docent
Objecte: Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars per part de l'estudiantat matriculat en els ensenyaments conduents a l'obtenció del seu títol, així com una beca d'investigació  anual.
Beneficiaris:  Centres ISEACV
Vàlid fins a: 12/7/2027

 

AJUNTAMENT RIBA-ROJA DE TÚRIA   
Tipologia: Pràctiques externes/Concurs fotografia (enllaç)
Objecte: Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars per part de l'estudiantat matriculat en els ensenyaments conduents a l'obtenció del seu títol, que condueixen a completar la seua formació i col·laboració premie internacional fotografia ECA-MAKMA.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 9/1/2026

 

MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI   
Tipologia: Pràctiques externes (enllaç)
Objecte: Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars per part de l'estudiantat matriculat en els ensenyaments conduents a l'obtenció del seu títol, que condueixen a completar la seua formació.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 14/11/2026

 

FUNDACIÓ GESMED-ARTE DRAMÁTICO   
Tipologia: Conveni col·laboració (enllaç)
Objecte: Col·laboració cultural, educativa i social, per a facilitar les relacions socials entre usuaris i usuàries dels Centres de persones majors, col·laborant en programes de promoció de l'envelliment actiu, mitjançant projectes en l'àmbit del teatre aplicat i teatre social, a través de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València..
Beneficiaris: Alumnat i Professorat de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València.
Vàlid fins a: 14/11/2026

 

INSTITUT TECNOLÒGIC DEL PLÀSTIC-AIMPLAS   
Tipologia: Conveni marc/Pràctiques externes (enllaç)
Objecte: Col·laboració per al foment i intercanvi d'experiències en els camps de la docència i la investigació especialment en l'àrea de les disciplines relacionades amb les arts plàstiques i el disseny. Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars per part de l'estudiantat matriculat en els ensenyaments conduents a l'obtenció del seu títol, per completar la seua formació.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV/Professorat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 25/10/2026

 

REAL COL·LEGI SEMINARI DEL CORPUS CHRISTI   
Tipologia: Pràctiques externes (enllaç)
Objecte: Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars per part de l'estudiantat matriculat en els ensenyaments conduents a l'obtenció del seu títol, que condueixen a completar la seua formació.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 14/5/2026

 

ARXIU CATEDRAL VALÈNCIA   
Tipologia: Pràctiques externes (enllaç)
Objecte: Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars per part de l'estudiantat matriculat en els ensenyaments conduents a l'obtenció del seu títol, que condueixen a completar la seua formació.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 14/5/2026

 

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA   
Tipologia: Conveni marc (enllaç)
Objecte: Col·laboració i assistència mútua en la programació cultural entre la Diputació de València i l'ISEACV, així com, realització conjunta d'activitats culturals per a la promoció de la carrera artística de joves promeses.
Beneficiaris: Alumnat Conservatoris Superiors de Música i Dansa de València i Escola Superior d'Art Dramàtic de València.
Vàlid fins a: 15/5/2026

 

FUNDACIÓ GESMED-DANSA   
Tipologia: Conveni col·laboració (enllaç)
Objecte: Col·laboració cultural, educativa i social, per a facilitar les relacions socials entre usuaris i usuàries dels Centres de persones majors, col·laborant en programes de promoció de l'envelliment actiu, mitjançant projectes en l'àmbit de la dansa social i de la dansa creativa, a través del Conservatori Superior de Dansa de València-Nacho Duato.
Beneficiaris: Alumnat i Professorat del Conservatori Superior de Dansa de València-Nacho Duato.
Vàlid fins a: 12/5/2026

 

INSTITUT VALENCIÀ CULTURA (IVC)   
Tipologia: Conveni marc (enllaç)
Objecte: Realització conjunta d'activitats culturals, formatives i d'investigació. Cooperació en programes de formació del personal investigador i de l’alumnat matriculat en els Centres dependents de l’ISEACV. Col·laboració i participació en projectes, programes, cursos, seminaris, conferències dins del marc de les arts escèniques, musicals, i plàstiques en totes les seues varietats, del audiovisual i de la cinematografia.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV/Professorat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 13/5/2026

 

INSTITUT VALENCIÀ CULTURA (IVC)   
Tipologia: Pràctiques externes (enllaç)
Objecte: Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars per part de l'estudiantat matriculat en els ensenyaments conduents a l'obtenció del seu títol, que condueixen a completar la seua formació.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 13/5/2026

 

MINISTERI DE L'INTERIOR-INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES   
Tipologia: Conveni col·laboració BOE 84/08.04.2022 (enllaç)
Objecte: Realització de projectes de col·laboració entre el Conservatori Superior de Dansa de València i el Conservatori Superior de Dansa d'Alacant i l'Administració Penitenciara, a través de la participació de l'alumnat d'aquests Conservatoris en el desenvolupament de les diferents activitats de tractament programades en Centres penitenciaris de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de la dansa i l'expressió corporal.
Beneficiaris: Alumnat i professorat del Conservatori Superior de Dansa d'Alacant i Conservatori Superior de Dansa de València-Nacho Duato
Vàlid fins a: 30/3/2026

 

FEDERACIÓ SOCIETATS MUSICALS CV   
Tipologia: Conveni marc (enllaç  DOGV Num.9249/04.01.2022)
Objecte: Pràctiques externes alumnat Centres ISEACV. Realització conjunta d'activitats culturals, educatives i d'investigació docent.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV/Professorat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 16/11/2025

 

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE LA MODA-CEAM   
Tipologia: Convenio marco (enllaç DOGV Num.9190 /07.10.2021)
Objecte: Creació d'un marc general de col·laboració entre CEAM i ISEACV a fi d'impulsar i coordinar la posada en marxa d'activitats d'interés comú entorn de la docència i la investigació.
Beneficiaris: Professorat
Vàlid fins a: 15/7/2025

 

VALÈNCIA CAPITAL DEL DISSENY 2022   
Tipologia: Conveni colaboració (enllaç DOGV Num.9027 /24.02.2021)
Objecte: Realització conjunta d'activitats culturals, formatives i editorials.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV/Professorat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 14/12/2025

 

ASOCIACIÓ INTRAMURS   
Tipologia: Conveni marc (enllaç DOGV Num.9027 /24.02.2021)
Objecte: Col·laboració per al foment i intercanvi d'experiències en els camps de la docència i la investigació especialment en l'àrea de les disciplines relacionades amb les Belles arts i el disseny.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV/Professorat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 11/12/2025

 

UNIVERSIDAD ANÁHUAC DE PUEBLA S.C.   
Tipologia: Conveni marc (enlaç DOGV Num. 8573/18.06.2019)
Objecte: Creació d'un marc general de col·laboració entre CEAM i ISEACV a fi d'impulsar i coordinar la posada en marxa d'activitats d'interés comú entorn de la docència i la investigació
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV/Professorat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 27/5/2023