T'interessa

multimedia

Convenios

Convenios

 

Convenis entre l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i les següents entitats:

CONSORCI GESTOR DEL PACTE TERRITORIAL PER L'ÚS DELS MUNICIPIS CERÀMICS I LA SEUA ÀREA D'INFLUÈNCIA DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ   
Tipologia: Protocol General (enllaç)
Objecte: Establiment d'accions i intercanvi d'experiències en àrees d'interés comú en els àmbits del vidre i la ceràmica.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV/Professorat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 10/12/2023
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE TÈCNICS CERÀMICS   
Tipologia: Protocol General (enllaç)
Objecte: Establiment d'accions i intercanvi d'experiències en àrees d'interés comú en els àmbits del vidre i la ceràmica.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV/Professorat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 19/12/2023
UNIVERSIDAD ANÁHUAC DE PUEBLA S.C.   
Tipologia: Conveni marc (enlaç DOGV Num. 8573/18.06.2019)
Objecte: Creació d'un marc general de col·laboració entre CEAM i ISEACV a fi d'impulsar i coordinar la posada en marxa d'activitats d'interés comú entorn de la docència i la investigació
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV/Professorat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 27/5/2023
ASOCIACIÓ INTRAMURS   
Tipologia: Conveni marc (enllaç DOGV Num.9027 /24.02.2021)
Objecte: Col·laboració per al foment i intercanvi d'experiències en els camps de la docència i la investigació especialment en l'àrea de les disciplines relacionades amb les Belles arts i el disseny.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV/Professorat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 11/12/2025
VALÈNCIA CAPITAL DEL DISSENY 2022   
Tipologia: Conveni colaboració (enllaç DOGV Num.9027 /24.02.2021)
Objecte: Realització conjunta d'activitats culturals, formatives i editorials.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV/Professorat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 14/12/2025
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE LA MODA-CEAM   
Tipologia: Convenio marco (enllaç DOGV Num.9190 /07.10.2021)
Objecte: Creació d'un marc general de col·laboració entre CEAM i ISEACV a fi d'impulsar i coordinar la posada en marxa d'activitats d'interés comú entorn de la docència i la investigació.
Beneficiaris: Professorat
Vàlid fins a: 15/7/2025
FEDERACIÓ SOCIETATS MUSICALS CV   
Tipologia: Conveni marc (enllaç  DOGV Num.9249/04.01.2022)
Objecte: Pràctiques externes alumnat Centres ISEACV. Realització conjunta d'activitats culturals, educatives i d'investigació docent.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV/Professorat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 16/11/2025
MINISTERI DE L'INTERIOR-INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES   
Tipologia: Conveni col·laboració BOE 84/08.04.2022 (enllaç)
Objecte: Realització de projectes de col·laboració entre el Conservatori Superior de Dansa de València i el Conservatori Superior de Dansa d'Alacant i l'Administració Penitenciara, a través de la participació de l'alumnat d'aquests Conservatoris en el desenvolupament de les diferents activitats de tractament programades en Centres penitenciaris de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de la dansa i l'expressió corporal.
Beneficiaris: Alumnat i professorat del Conservatori Superior de Dansa d'Alacant i Conservatori Superior de Dansa de València-Nacho Duato
Vàlid fins a: 30/3/2026
INSTITUT VALENCIÀ CULTURA (IVC)   
Tipologia: Pràctiques externes (enllaç)
Objecte: Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars per part de l'estudiantat matriculat en els ensenyaments conduents a l'obtenció del seu títol, que condueixen a completar la seua formació.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 13/5/2026
INSTITUT VALENCIÀ CULTURA (IVC)   
Tipologia: Conveni marc (enllaç)
Objecte: Realització conjunta d'activitats culturals, formatives i d'investigació. Cooperació en programes de formació del personal investigador i de l’alumnat matriculat en els Centres dependents de l’ISEACV. Col·laboració i participació en projectes, programes, cursos, seminaris, conferències dins del marc de les arts escèniques, musicals, i plàstiques en totes les seues varietats, del audiovisual i de la cinematografia.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV/Professorat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 13/5/2026
FUNDACIÓ GESMED-DANSA   
Tipologia: Conveni col·laboració (enllaç)
Objecte: Col·laboració cultural, educativa i social, per a facilitar les relacions socials entre usuaris i usuàries dels Centres de persones majors, col·laborant en programes de promoció de l'envelliment actiu, mitjançant projectes en l'àmbit de la dansa social i de la dansa creativa, a través del Conservatori Superior de Dansa de València-Nacho Duato.
Beneficiaris: Alumnat i Professorat del Conservatori Superior de Dansa de València-Nacho Duato.
Vàlid fins a: 12/5/2026
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA   
Tipologia: Conveni marc (enllaç)
Objecte: Col·laboració i assistència mútua en la programació cultural entre la Diputació de València i l'ISEACV, així com, realització conjunta d'activitats culturals per a la promoció de la carrera artística de joves promeses.
Beneficiaris: Alumnat Conservatoris Superiors de Música i Dansa de València i Escola Superior d'Art Dramàtic de València.
Vàlid fins a: 15/5/2026
ARXIU CATEDRAL VALÈNCIA   
Tipologia: Pràctiques externes (enllaç)
Objecte: Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars per part de l'estudiantat matriculat en els ensenyaments conduents a l'obtenció del seu títol, que condueixen a completar la seua formació.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 14/5/2026
REAL COL·LEGI SEMINARI DEL CORPUS CHRISTI   
Tipologia: Pràctiques externes (enllaç)
Objecte: Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars per part de l'estudiantat matriculat en els ensenyaments conduents a l'obtenció del seu títol, que condueixen a completar la seua formació.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 14/5/2026
INSTITUT TECNOLÒGIC DEL PLÀSTIC-AIMPLAS   
Tipologia: Conveni marc/Pràctiques externes (enllaç)
Objecte: Col·laboració per al foment i intercanvi d'experiències en els camps de la docència i la investigació especialment en l'àrea de les disciplines relacionades amb les arts plàstiques i el disseny. Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars per part de l'estudiantat matriculat en els ensenyaments conduents a l'obtenció del seu títol, per completar la seua formació.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV/Professorat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 25/10/2026
FUNDACIÓ GESMED-ARTE DRAMÁTICO   
Tipologia: Conveni col·laboració (enllaç)
Objecte: Col·laboració cultural, educativa i social, per a facilitar les relacions socials entre usuaris i usuàries dels Centres de persones majors, col·laborant en programes de promoció de l'envelliment actiu, mitjançant projectes en l'àmbit del teatre aplicat i teatre social, a través de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València..
Beneficiaris: Alumnat i Professorat de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València.
Vàlid fins a: 14/11/2026
MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI   
Tipologia: Pràctiques externes (enllaç)
Objecte: Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars per part de l'estudiantat matriculat en els ensenyaments conduents a l'obtenció del seu títol, que condueixen a completar la seua formació.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 14/11/2026
AJUNTAMENT RIBA-ROJA DE TÚRIA   
Tipologia: Pràctiques externes/Concurs fotografia (enllaç)
Objecte: Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars per part de l'estudiantat matriculat en els ensenyaments conduents a l'obtenció del seu títol, que condueixen a completar la seua formació i col·laboració premie internacional fotografia ECA-MAKMA.
Beneficiaris: Alumnat Centres ISEACV
Vàlid fins a: 9/1/2026

 

FUNDACIÓ ALHAMBRA GUITARRAS  
Tipologia: Pràctiques externes / Investigació Docent
Objecte: Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars per part de l'estudiantat matriculat en els ensenyaments conduents a l'obtenció del seu títol, així com una beca d'investigació  anual.
Beneficiaris:  Centres ISEACV
Vàlid fins a: 12/7/2027
CONSERVATORIO DE DANZA DE MURCIA “TERESA SOUAN BERNAL”  
Tipologia: Práctiques externes
Objete: Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars per part de l'estudiantat matriculat en els ensenyaments conduents a l'obtenció del seu títol
Beneficiaris:  Centres ISEACV
Válid fins a: 14/7/2027