Visualització de contingut web

Convenios

  • Conveni d'assistència jurídica entre el Consell de la Generalitat (Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, Advocacia General) i l'ISEACV de data 24 de març de 2010. Objecte: Prestació a l'ISEACV per part de l'Advocacia de la Generalitat de serveis d'assistència jurídica
  • Conveni de col.laboració entre la Valencian International University (VIU) i l'ISEACV de data 2 de desembre de 2010. Objecte: Establir el marc general de col·laboració entre ambdues institucions a fi de impulsar i coordinar la posada en marxa d'activitats docents i investigadors d'interès comú sobre música, arts escèniques, ceràmica, disseny i conservació i restauració de béns culturals
  • Conveni de col.laboració entre la Fundació Societat de Concerts de Albacete (SOCA) i l'ISEACV de data 3 de desembre de 2010. Objecte: Fomentar la dinamització musical entre ambdues institucions
  • Conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica i l'Institut Superior de Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per impartir el màster oficial universitari en música de la Universitat Politècnica. Data del conveni: 7 de juny de 2011. Objecte: col·laboració en el màster Oficial Universitari en música que imparteix l'UPV
  • Conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica i l'Institut Superior de Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana. Data del conveni: 7 de juny de 2011. Objecte: impulsar i coordinar l'engegada d'activitats docents i investigadores d'interés comú al voltant de la música, les arts escènicas, la ceràmica, el disseny i la conservació i restauració de bens culturals
  • Conveni de col·laboració entre la Universitat de València - Estudi General i l'Institut Superior de Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana. Data del conveni: 1 de juny de 2012. Objecte: impulsar i coordinar l'engegada d'activitats docents i investigadores d'interés comú al voltant de la música, les arts escènicas, la ceràmica, el disseny i la conservació i restauració de bens culturals.