Visualització de contingut web

Disseny

El títol Superior de Disseny proporciona formació en el camp del disseny, capacitant l'alumnat en aspectes com la creativitat, la innovació, la multidisciplinarietat i la integració, amb un enfocament adequat a cada una de les especialitats.

La funció social del disseny com a mediador entre tecnologia, art, cultura, producció i consum és imprescindible en la societat actual. Per això, el disseny com a factor d'innovació és un element consubstancial a l'estratègia empresarial, ja que contribuïx a la identificació i diferenciació dels productes, a donar força i visibilitat a la marca, a facilitar l'accés a nous mercats i a comunicar millor els valors corporatius. El disseny és, per tant, un factor determinant en la gestió global de l'empresa per tal d'optimitzar recursos, assenyalar diferències i posicionaments que possibiliten l'augment de la competitivitat.

D'altra banda, la innovació, creada pel disseny, contribuïx a estudiar solucions estètiques, socialment i ambientalment correctes i impulsar noves formes de consum i de benestar.

Diseny

CAMPUS ISEACV

CENTRES SUPERIORS AUTORITZATS

 

ACCÉS

 

ESPECIALITATS / ITINERARIS EIXIDA PROFESSIONAL
 • Disseny gràfic
  • Fotografia i creació audiovisual
 • Disseny d'interiors
 • Disseny de moda
 • Disseny de producte
  • Il.lustració tèxtil
  • Joieria i objecte

Com a futur professional, un titulat superior en Disseny pot treballar de dissenyador gràfic, dissenyador d'interiors, dissenyador de moda, dissenyador de producte, dissenyador de mobles, dissenyador d'embalatge, director d'art, disseny editorial o publicista. Dins de l'àmbit del disseny apareixen unes altres possibilitats com són professor/a, investigador/a o gestor/a de disseny.

 • Dissenyador/a gràfic
 • Director/a d'art
 • Dissenyador editorial
 • Publicista
 • Dissenyador/a d'interiors
 • Dissenyador/a de mobles
 • Dissenyador/a de moda
 • Dissenyador/a de producte
 • Dissenyador/a d'embalatge
 • Professor/a de disseny
 • Investigador/a
 • Gestor/a de disseny 

 

Descarregar la informació en PDF.