T'interessa

multimedia

Art Dramátic

Art Dramátic

El Grau en Ensenyaments Artístics Superiors d'Art Dramàtic proporciona una formació professional de l'espectacle, adequada a les disciplines i especialitats teatrals, en la qual s'integren els aspectes creatius, artístics i tècnics aplicats del teatre.

La Comunitat Valenciana disposa d'un únic centre superior on es pot cursar el títol en Art Dramàtic.
L'estudiant d'Art Dramàtic disposa en l'escola d'un lloc de trobada i connexió amb la vida teatral, a través de diverses activitats, com ara conferències, trobades amb professionals, cursos i presentacions.

art dramàtic

CAMPUS ISEACV: 

ACCÉS

ESPECIALITATS

EIXIDA PROFESSIONAL

• Interpretació
• Direcció Escènica i Dramatúrgia
• Escenografia

El futur professional dels titulats Superiors d'Art Dramàtic està obert a un ampli ventall de possibilitats que poden variar i evolucionar al llarg de la carrera professional de cada individu. Com a professional de les arts escèniques té la possibilitat de dedicar-se a la interpretació, a la dramatúrgia, o a la direcció d'escena. Dins de l'àmbit de les arts escèniques apareixen unes altres possibilitats com ara la docència, la investigació o la gestió cultural.

• Direcció Escènica 
• Interpretació Gestual
• Interpretació Textual 
• Dramatúrgia Docència 
• Investigació Gestor/a Cultural

 

Descarregar la informació en PDF