T'interessa

multimedia

Instruccions d’inici de curs

Instruccions d’inici de curs

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2023, de la Direcció de l’ISEACV, per la qual es dicten instruccions per al curs 2023-2024 en els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors. 

Annex I. La plantilla de guia docent serà l'establit en el procediment del Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat SAIC-P0-01 de cada centre. En el següent enllaç es pot descarregar-vos una plantilla de guia docent amb els apartats mínims que aquesta ha de contindre.

Plantilla GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV 2023_2024

Normativa per a l'Avaluació curricular mitjançant compensació de qualificacions ISEACV