Visualització de contingut web

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic per al curs 2021-2022

Inici: 20 de setembre de 2021

Fi: 16 de juliol de 2022

El curs acadèmic s'organitza en dos semestres:

 • Primer semestre: 20 de setembre de 2021 al 18 de gener de 2022, ambdós inclosos
 • Segon semestre: 2 de febrer de 2022 al 27 de maig de 2022, ambdós inclosos

El període d'exàmens per a la primera convocatòria serà:

 • Primer semestre: del 19 de gener al 1 de febrer de 2022, ambdós inclosos
 • Segon semestre: del 30 de maig al 10 de juny de 2022, ambdós inclosos

El període d'exàmens per a la segona convocatòria i per als treballs fi de títol serà del 13 de juny al 15 de juliol de 2022, ambdós inclosos. Estos períodes només podran ser modificats, amb l'autorització prèvia de l'ISEACV, exclusivament en cas que es produïsquen circumstàncies excepcionals degudament justificades.

Vacacions:

 • Nadal: des del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos
 • Pasqua: des del 14 fins al 25 d'abril de 2022, ambdós inclosos

Seran festius i no lectius, els dies següents:

 • 12 d'octubre, Festa Nacional de España
 • 1 de novembre, Festa de Tots Sants
 • 6 de desembre, Dia de la Constitució
 • 8 de desembre, Dia de la Inmaculada
 • 24 de juny, Dia de Sant Joan
 • Aquells dies fixats pel Consell Escolar Municipal