Calendari acadèmic

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic per al curs 2022-2023

Inici: 21 de setembre de 2022

Fi: 14 de juliol de 2023

El curs acadèmic s'organitza en dos semestres:

 • Primer semestre: 21 de setembre de 2022 al 17 de gener de 2023, ambdós inclosos
 • Segon semestre: 1 de febrer de 2023 al 26 de maig de 2023, ambdós inclosos

El període d'exàmens per a la primera convocatòria serà:

 • Primer semestre: del 18 al 31 de gener de 2023, ambdós inclosos
 • Segon semestre: del 29 de maig al 9 de juny de 2023, ambdós inclosos

El període d'exàmens per a la segona convocatòria i per als treballs fi de títol serà del 12 de juny al 14 de juliol de 2023, ambdós inclosos. Estos períodes només podran ser modificats, amb l'autorització prèvia de l'ISEACV, exclusivament en cas que es produïsquen circumstàncies excepcionals degudament justificades.

Vacacions:

 • Nadal: des del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023, ambdós inclosos
 • Pasqua: des del 6 fins al 19 d'abril de 2023, ambdós inclosos

Seran festius i no lectius, els dies següents:

 • 12 d'octubre, Festa Nacional de España
 • 1 de novembre, Festa de Tots Sants
 • 6 de desembre, Dia de la Constitució
 • 8 de desembre, Dia de la Inmaculada
 • Aquells dies fixats pel Consell Escolar Municipal