Visualització de contingut web

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic per al curs 2020-2021

Inici: 28 de setembre de 2020

Fi: 16 de juliol de 2021

El curs acadèmic s'organitza en dos semestres:

 • Primer semestre: 28 de setembre de 2020 al 15 de gener de 2021
 • Segon semestre: 1 de febrer de 2021 al 21 de maig de 2020

El període d'exàmens per a la convocatòria ordinària serà:

 • Primer semestre: del 18 al 29 de gener de 2021, ambdós inclosos
 • Segon semestre: del 24 de maig al 4 de juny de 2021, ambdós inclosos

El període d'exàmens per a les convocatòries extraordinàries i per als treballs fi de títol serà del 7 de juny al 16 de juliol de 2020, ambdós inclosos. Estos períodes només podran ser modificats, amb l'autorització prèvia de l'ISEACV, exclusivament en cas que es produïsquen circumstàncies excepcionals degudament justificades.

Vacacions:

 • Nadal: des del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021, ambdós inclosos
 • Pasqua: des del 1 al 12 d'abril de 2021, ambdós inclosos

Seran festius i no lectius, els dies següents:

 • 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
 • 12 d'octubre, Festa Nacional de España
 • 8 de desembre, Dia de la Inmaculada
 • 19 de març, Sant Josep
 • 1 de maig, Festa del Treball

Aquells dies fixats pel Consell Escolar Municipal