T'interessa

multimedia

Mobilitat - Erasmus

Mobilitat - Erasmus

Internacionalització

La internacionalització és un dels pilars de la transformació de l'educació en els últims anys. A més de l'enriquiment cultural que suposa per a l'alumnat i el professorat, el seu impacte en la qualitat educativa està més que demostrat. En este sentit, els programes europeus han passat de ser una nova pràctica educativa a convertir-se en els generadors d'un nou sistema educatiu a través dels ECTS.

Per mitjà del desenrotllament de les diferents accions previstes en el programa Erasmus, aconseguim consolidar un espai d'educació superior que facilite l'equivalència dels estudis per mitjà del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) i la mobilitat dels estudiants i el professorat.

En este sentit, l'ISEACV actua com a motor, impulsant i coordinant les diferents accions que possibiliten que tots els centres de la Comunitat Valenciana participen en les diferents convocatòries dels programes europeus (Erasmus) contribuint a la creació d'una comunitat de futurs professionals ben qualificats i a la integració en un mercat de treball molt més ampli i prometedor.

En este moment, l'ISEACV disposa d'acords bilaterals Erasmus, amb un bon nombre de centres superiors en la major part de països europeus com Alemanya, Finlàndia, Portugal, Bèlgica, Regne Unit, Irlanda, Holanda, Hongria, Polònia i Itàlia entre altres.