ACTUALITAT

Connexions entre joieria i ceràmica

Escoles d'Art i superior de Disseny de Castelló i València

Concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores dels centres de l’ISEACV

Es constitueixen les comissions de selecció que han de realitzar la valoració de les candidatures aspirants.

Publicat DECRET 58/2021, de 30 d'abril, del Consell

sobre jornada lectiva amb el personal docent i nombre màxim d'alumnat per unitat en centres docents no universitaris.

Proves d'accés curs 2021-2022

Proves d'accés curs 2020-2021

Mostrant 1 - 5 de 377 resultats
Articles per pàgina 5
de 76