Visualització de contingut web

Titulacions Superiors

Els títols superiors artístics pertanyen al nivell 2 (Grau) del MECES, consten de 240 crèdits ECTS dividits en vuit semestres, dos per any natural. El sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits, ECTS, incorpora el crèdit europeu com una unitat de mesura de l'haver acadèmic.

Consulta ací els articles 42-46 de la LOMQE, que ordena els ensenyaments artístics superiors.