Visualització de contingut web

Proves d'accés curs 2021-2022

Proves d'accés curs 2021-2022

 

NORMATIVA 

TAXES

Les taxes de la inscripció a les proves d'accés seran:

  • Prova específica d'accés als títols superiors: 52,52€

  • Prova específica d'accés als másters d'ensenyances artístiques: 72,82€

  • Prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE): 21,95€

[PAGAMENT TAXES] INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LES TAXES

 

PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (art. 69.5 LOE): 2021-2022

Inscripció: per a realitzar la inscripció s'han de completar les següents dos fases íntegrament: Fase d'inscripció online i fase d'enviament de la documentació.

1. Fase inscripció online:

https://www.codex.pro/codexpro/open/ingress.do?centreId=81&id=575&ingressType=inscription&schoolYearId=273 

2. Fase documental. Una vegada realitzada la inscripció online i realitzat el corresponent pagament de les taxes generades (model 046), s'han d'enviar al correu electrònic inscripciones69.5@iseacv.es els següents documents:

1) DNI/NIF

2) sol·licitud d'inscripció online (generada automàticament per ARTIC)

3) justificant del pagament de les taxes

4) si es dona el cas, documentació acreditativa de la exempció o bonificació en les taxes, i

5) si es dona el cas, documentació acreditativa de les necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, amb reconeixement oficial el grau del qual siga igual o superior al 33 %.

Període d'inscripció: del 10 al 25 de maig de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE):

- Dimecres 2 de juny de 2021

Horari i lloc: a les 8.30 hores es realitzarà la crida en la seu en la qual s'haja triat en la inscripció. L'hora d'inici serà les 9.00 h i la prova en conjunt tindrà una durada màxima de 3 hores i mitja.

- Conservatori Superior de Música d'Alacant

Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi

- Conservatori Superior de Música de Castelló

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela

- Conservatori Superior de Música de València

 

Les consultes tant de l'estat de l'admissió com les qualificacions de la prova es consultaran a través del següent enllaç http://www.codex.pro/codexpro/iseacv.do accedint amb les corresponents claus privades, sent aquest mitjà vàlid i suficient per a la seua notificació a les persones aspirants.

 

EXEMPLE EXÀMENS PROVA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (convocatòria 2019)
 

Exemples Convocatòria 2020

Convocatòria 2020 Prova A

Convocatòria 2020 Prova B

Convocatòria 2020 Prova C Francès

Convocatòria 2020 Prova C Anglès

 

PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS: 2021-2022

Per a realitzar la inscripció a les proves específiques d'accés en cada centre de l'ISEACV al que es desitge accedir, s'han de completar les següents dos fases íntegrament: Fase d'inscripció online i fase d'enviament de la documentació.

Els terminis i les dades sobre inscripcions, així com les dates de realització de les proves específiques d'accés dels Centres docents d'ensenyaments artístics superiors de l'ISEACV seran les que a continuació es detallen. Aquells centres que realitzen dos convocatòries, oferiran en la segona convocatòria les vacants disponibles que no hagen estat cobertes en la primera convocatòria. Cada centre publicarà en les seues respectives pàgines web l'organització, la dinàmica i l'horari en el qual es duran a terme les proves específiques d'accés.

 

1. ESCOLA SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC DE VALÈNCIA

 

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=75&id=595&ingressType=inscription&schoolYearId=279 

2. Fase documental. Correu electrònic: 46016993@gva.es

Pàgina web del centre: http://esadvalencia.com

Període d'inscripció: De l'1 al 25 de juny de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria única:

- Del 5 al 14 de juliol de 2021

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/esadvalencia.do

 

2. ESCOLA SUPERIOR DE CERÀMICA DE L'ALCORA

 

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=40&id=604&ingressType=inscription&schoolYearId=279 

2. Fase documental. Correu electrònic: matricula@escal.es

Pàgina web del centre: http://escal.es

Període d'inscripció juliolDel 7 de juny al 6 de juliol de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- 8 de juliol de 2021

Període d'inscripció setembreDe l'1 al 6 de setembre de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 7 de setembre de 2021

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/escalcora.do

 

3. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE CERÀMICA DE MANISES

 

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=76&id=600&ingressType=inscription&schoolYearId=279

2. Fase documental. Correu electrònic: 46005144@gva.es

Pàgina web del centre: https://www.esceramica.com

Període d'inscripció juliol: Del 10 de maig al 30 de juny de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- 1 de juliol de 2021

Període d'inscripció setembre: Del 8 de juliol al 7 de setembre de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 8 de setembre de 2021

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/eascmanises.do

 

4. CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA D'ALACANT

 

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=46&id=594&ingressType=inscription&schoolYearId=279

2. Fase documental. Correu electrònic: csdalicante@gmail.com

Pàgina web del centre: https://www.csdalicante.com

Període d'inscripció juliolDel 17 de maig al 12 de juliol de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- 13 i 14 de juliol de 2021

Període d'inscripció setembreDel 20 de juliol al 6 de setembre de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 7 i 8 de setembre de 2021

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/csdalacant.do

 

5. CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA DE VALÈNCIA

 

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=41&id=610&ingressType=inscription&schoolYearId=281

2. Fase documental. Correu electrònic: csdanza@csdanza.es

Pàgina web del centre: http://csdanza.es

Període d'inscripció juliolDel 17 de maig al 12 de juliol de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- 13 i 14 de juliol de 2021

Període d'inscripció setembreDel 13 de juliol al 6 de setembre de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 7 i 8 de setembre de 2021

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/csdvalencia.do

 

6. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ALACANT

 

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=24&id=596&ingressType=inscription&schoolYearId=279

2. Fase documental. Correu electrònic: administracion@easda.es

Pàgina web del centre: http://www.easda.es

Període d'inscripció juliol: Del 31 de maig al 5 de juliol de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- 7 de juliol de 2021

Període d'inscripció setembreDel 9 de juliol al 3 de setembre de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 6 de setembre de 2021

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdalacant.do

 

7. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ALCOI

 

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=16&id=613&ingressType=inscription&schoolYearId=282 

2. Fase documental. Correu electrònic: acces.superior@easdalcoi.es

Pàgina web del centre: http://www.easdalcoi.es

Període d'inscripció juliolDel 3 de juny al 7 de juliol de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol: 

- 8 de juliol de 2020

Període d'inscripció setembreDel 9 de juliol al 5 de setembre de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 6 de setembre de 2021

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdalcoi.do

 

8. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE CASTELLÓ

 

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=55&id=114&ingressType=inscription&schoolYearId=39

2. Fase documental. Correu electrònic: 12003308@gva.es

Pàgina web del centre: http://www.easdcastello.org

Període d'inscripció juliolDel 8 de juny al 12 de juliol de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- 14 de juliol de 2021

Període d'inscripció setembreDel 15 de juliol al 6 de setembre de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 8 de setembre de 2021

 

Inscripció màster EASDCS:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=55&id=125&ingressType=inscription&schoolYearId=40 

2. Fase documental. Correu electrònic: 12003308@gva.es

Període i realització proves, consultar pàgina web del centre: http://www.easdcastello.org

 

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdcastello.do

 

9. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ORIOLA

 

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=6&id=577&ingressType=inscription&schoolYearId=274 

2. Fase documental. Correu electrònic: inscripcion_EAS@esdorihuela.com

Pàgina web del centre: https://www.esdorihuela.com

Període d'inscripció juliol: De l'1 de juny al 14 de juliol de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- 15 de juliol de 2021

Període d'inscripció setembreDel 16 de juliol al 6 de setembre de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 7 de setembre de 2021

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdorihuela.do


10. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALÈNCIA

 

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=23&id=607&ingressType=inscription&schoolYearId=288 

2. Fase documental. Correu electrònic: inscripciones@easdvalencia.com

Pàgina web del centre: http://www.easdvalencia.com

Període d'inscripcióDel 1 de juny al 7 de juliol de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria única:

- 13 de juliol de 2021

 

Inscripció màsters EASDV, consultar pàgina web del centre: http://www.easdvalencia.com

 

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdvalencia.do

 

11. CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA D'ALACANT

 

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=14&id=67&ingressType=inscription&schoolYearId=288

2. Fase documental. Correu electrònic: info@csmalicante.com

Pàgina web del centre: http://www.csmalicante.com

Període d'inscripció juliolDel 17 de juny al 24 de juny de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- Del 28 al 30 de juny de 2021

Període d'inscripció setembreDel 19 al 26 de juliol de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 2 i 3 de setembre de 2021

 

Inscripció màster CSMA:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=14&id=71&ingressType=inscription&schoolYearId=289

2. Fase documental. Correu electrònic: info@csmalicante.com

Període i realització proves, consultar pàgina web del centre: http://www.csmalicante.com

 

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/csmalicante.do


12. CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTELLÓN

 

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=9&id=618&ingressType=inscription&schoolYearId=287 

2. Fase documental. Correu electrònic: 12005635.secret@gva.es

Pàgina web del centre: http://www.conservatorisuperiorcastello.com

Període d'inscripció juliol: Del 21 de juny al 6 de juliol de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- Del 12 al 16 de juliol de 2021

Període d'inscripció setembre: De l'1 al 3 de setembre de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 7 de setembre de 2021

 

Inscripció màster CSMCS:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=9&id=623&ingressType=inscription&schoolYearId=288 

2. Fase documental. Correu electrònic: 12005635.secret@gva.es

Període i realització proves, consultar pàgina web del centre: http://www.conservatorisuperiorcastello.com

 

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/csmcastellon.do

 

13. CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE VALENCIA

 

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=71&id=51&ingressType=inscription&schoolYearId=285

2. Fase documental. Correu electrònic: acceso@csmvalencia.es

Pàgina web del centre: https://csmvalencia.es

Període d'inscripció juliol: Del 9 al 11 de juny de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- Del 21 de juny al 6 de juliol de 2021

Període d'inscripció setembre: De l'1 al 3 de setembre de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- Del 6 al 8 de setembre de 2021

 

Inscripció màsters CSMV

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=71&id=57&ingressType=inscription&schoolYearId=286

2. Fase documental. Correu electrònic: acceso@csmvalencia.es

Període i realització proves, consultar pàgina web del centre: https://csmvalencia.es

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/csmvalencia.do


ACCÉS DIRECTE

Per a l'alumnat que opte per la via de reserva del 20% de les places disponibles per accés directe als Títols de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors d'Arts Plàstiques i de Disseny, al estar en possessió d'algun títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o equivalent, haurà de realitzar la inscripció en les dates que establisquen en les seues pàgines web cadascun dels centres i a través dels següents enllaços del programa de gestió ARTIC. :


ESCOLA SUPERIOR DE CERÀMICA DE L'ALCORA

1. Inscripció ARTIC accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=40&id=608&ingressType=inscription&schoolYearId=279

2. Fase Documental. Correu electrònic: matricula@escal.es

Pàgina web del centre: http://escal.es

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat d'accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/escalcora.do

 

ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE CERÀMICA DE MANISES

1. Inscripció ARTIC accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=76&id=602&ingressType=inscription&schoolYearId=279

2. Fase documental. Correu electrònic: 46005144@gva.es

Pàgina web del centre: https://www.esceramica.com

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/eascmanises.do

 

ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ALACANT

1. Inscripció ARTIC accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=24&id=600&ingressType=inscription&schoolYearId=279

2. Fase documental. Correu electrònic: administracion@easda.es

Pàgina web del centre: http://www.easda.es

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat d'accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdalacant.do

 

ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ALCOI

1. Inscripció ARTIC accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=16&id=621&ingressType=inscription&schoolYearId=282

2. Fase documental. Correu electrònic: acces.superior@easdalcoi.es

Pàgina web del centre: http://www.easdalcoi.es

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat d'accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdalcoi.do

 

ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE CASTELLÓ

1. Inscripció ARTIC accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=55&id=121&ingressType=inscription&schoolYearId=39

2. Fase documental. Correu electrònic: 12004308@gva.es

Pàgina web del centre: http://www.easdcastello.org

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat d'accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdcastello.do

 

ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ORIOLA

1. Inscripció ARTIC accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=6&id=581&ingressType=inscription&schoolYearId=274

2. Fase documental. Correu electrònic: inscripcion_EAS@esdorihuela.com

Pàgina web del centre: https://www.esdorihuela.com

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat d'accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdorihuela.do

 

ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALÈNCIA

1. Inscripció ARTIC accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=23&id=610&ingressType=inscription&schoolYearId=288

2. Fase documental. Correu electrònic: inscripciones@easdvalencia.com

Pàgina web del centre: http://www.easdvalencia.com

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat d'accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdvalencia.do

 

 

MATRÍCULA

Els centres comunicaran a través del programa de gestió ARTIC el dia i la franja horària per a realitzar la matrícula de l'alumnat amb prova específica d'accés.

La matrícula de l'alumnat d'accés directe d'arts plàstiques i disseny haurà de seguir les indicacions que els centres publiquen en les seues respectives pàgines web. 

El següent enllaç https://artic.edu.gva.es/ARTIC/ també permet l'accés al programari de gestió ARTIC de cadascun dels centres per a consultar l'estat de l'admissió a les proves, les qualificacions obtingudes, i si és el cas, la data de matrícula.