T'interessa

multimedia

Organització

Organització

Consell de direcció

Els estudis superiors d'ensenyances artístiques depenen directament de l'ISEACV, que desenrotlla el tractament específic que requerixen com a formació superior. L'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques s'integra en la Conselleria de Educació, Universitats i Ocupació. Al Consell de Direcció, que és l'òrgan de govern de l'ISEACV, corresponen les màximes atribucions decisòries.

Organigrama

El Consell de Direcció estarà format per:

President de l'ISEACV

Honorable Senyor Conseller de Educació, Universitats i Ocupació.

Senyor José Antonio Rovira Jover

Vicepresidenta primera de l'ISEACV

Il·lma. Senyora Secretaria Autonòmic d'Universitats.

Senyora Maria Esther Gómez Martín

Vicepresident segona de l'ISEACV

Il·lm. Senyor Director General d'Universitats.

Senyor José Antonio Pérez Juan

Secretaria de l'ISEACV

Directora de l'ISEACV

Il·lma. Senyora Francisca Blanch Piqueras

  
Vocals

Directors Senyora Esther Alabor Lloret (Art Dramàtic)
Senyor Javier Colomer Ramos (Arts Plàstiques —Ceràmica)
Senyor Francisco José Salmerón Álvarez (Dansa)
Senyor Juan José Pérez Doménech (Disseny)
Senyora Mª Dolores Tomás Calatayud (Música)
Representant del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior

Subdirector Gral. Universitats.

Senyor Vicente Serra Martínez

Representants del professorat

Senyora Inmaculada Pascual Bernabeu (representant del professorat dels centres superiors d'arts plàstiques -ceràmica- i de disseny)


Senyor Miguel Ángel Berbis López (representant del professorat dels conservatoris superiors de música i de dansa i de l'Escola Superior d'Art Dramàtic)

Representant de l'alumnat Senyora Sara Milano (ESAD)
Representant del personal administratiu i de servicis Senyor José Vicente Sáez Vives (EASDV)


 

Director/a general de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) Senyor Javier Oliver Villarroya
Inspector General de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació Senyor Vicente Marchante Villanueva
Representant membre del Consell Valencià de Cultura Senyora Rosana Pastor Muñoz
Tres persones de reconegut prestigi, de l'àmbit públic o privat, expertes o amb àmplia trajectòria empresarial, professional, acadèmica, laboral o directiva, en el camp dels ensenyaments artístics superiors, vinculades a la Comunitat Valenciana

Senyor Vicente Llimerá Dus (Música)

Senyora Inmaculada Bermúdez Cózar (Disseny)

Pendent nomenament