Organització

Organització

Consell de direcció

Els estudis superiors d'ensenyances artístiques depenen directament de l'ISEACV, que desenrotlla el tractament específic que requerixen com a formació superior. L'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques s'integra en la Conselleria de Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital. Al Consell de Direcció, que és l'òrgan de govern de l'ISEACV, corresponen les màximes atribucions decisòries.

Organigrama

El Consell de Direcció estarà format per:

Presidenta de l'ISEACV

Honorable Senyora Consellera de Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital.

Senyora Josefina Antonia Bueno Alonso

Vicepresidenta primera de l'ISEACV

Ilm. Senyora Secretaria Autonòmic d'Universitats i Investigació.

Senyora Mª Auxiliadora Jordá Guijarro

Vicepresidenta segona de l'ISEACV

Ilma. Senyora Directora General d'Universitats.

Senyora Pilar Ezpeleta Piorno

Secretaria de l'ISEACV

Directora de l'ISEACV

Ilma. Senyora Inmaculada Sánchez Velasco

  
Vocals

Directors Senyora Esther Alabor Lloret (Art Dramàtic)
Senyor Javier Colomer Ramos (Arts Plàstiques —Ceràmica)
Senyor Francisco José Salmerón Álvarez (Dansa)
Senyor Juan José Pérez Doménech (Disseny)
Senyora Mª Dolores Tomás Calatayud (Música)
Representant del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior

Subdirectora Gral. Universitat, Investigació i Ciència.

Senyora Carmen Felipe Peña López

Representants del professorat

Senyora Inmaculada Pascual Bernabeu (representant del professorat dels centres superiors d'arts plàstiques -ceràmica- i de disseny)


Senyor Miguel Ángel Berbis López (representant del professorat dels conservatoris superiors de música i de dansa i de l'Escola Superior d'Art Dramàtic)

Representant de l'alumnat Senyora Sara Milano (ESAD)
Representant del personal administratiu i de servicis Senyor José Vicente Sáez Vives (EASDV)


 

Director/a general de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) Senyor Javier Oliver Villarroya
Inspector General de la Conselleria d'Educació, Investigació, Ciència i Esport Senyora Mercè Cerver Dasí
Representant membre del Consell Valencià de Cultura Senyor José Mª Lozano Velasco
Tres persones de reconegut prestigi, de l'àmbit públic o privat, expertes o amb àmplia trajectòria empresarial, professional, acadèmica, laboral o directiva, en el camp dels ensenyaments artístics superiors, vinculades a la Comunitat Valenciana

Senyor Ramón Ramírez Beneyto (Música)

Senyora Marisa Gallen Ibáñez (Disseny)

Senyor. Antoni Tordera Sáez (Art Dramàtic)