ACTUALITAT

Quatre nous títols de màster oficials als centres ISEACV

En els àmbits de l'artesania i disseny ceràmic, la composició multimèdia, la sonologia aplicada, la creació sonora i la interpretació i investigació de la música antiga.