T'interessa

multimedia

Video promocional

ACTUALITAT

Ves enrere QUALIFICACIONS DEFINITIVES PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (art. 69.5 LOE): 2024-2025

QUALIFICACIONS DEFINITIVES PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (art. 69.5 LOE): 2024-2025

La qualificació de cada una de les parts s’expressarà en escala numèrica de 0 a 10, i el resultat final de la prova serà la mitjana aritmètica. La superació de la prova exigirà que esta mitjana haja de ser igual o superior a 5, la qual cosa suposarà la valoració d’APTE/A. La superació d’esta prova tindrà validesa permanent als efectes d’accés als ensenyaments artístics superiors a tot l’Estat.

Les consultes tant de l'estat de l'admissió com les qualificacions de la prova es consultaran a través del següent enllaç http://www.codex.pro/codexpro/iseacv.do accedint amb les corresponents claus privades, sent aquest mitjà vàlid i suficient per a la seua notificació a les persones aspirants.

El resultat de cada prova pot ser consultat segons s'indica en la següent imatge:

 

agenda

Events