T'interessa

multimedia

Video promocional

ACTUALITAT

Ves enrere L'ISEACV pioner en la implantació de Màsters en Ensenyances Artístiques

L'ISEACV pioner en la implantació de Màsters en Ensenyances Artístiques

La Comunitat Valenciana ha obtingut recentment les primeres verificacions de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) d'estudis de postgrau oficials per als ensenyaments artístics.

El Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, estructura els ensenyaments artístics superiors en Grau i Postgrau, preveient per a aquest últim nivell els ensenyaments de Màster i els estudis de doctorat, -aquests, mitjançant convenis amb les universitats-. En atenció a aquesta potestat l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) ha gestionat, de manera pionera, la implantació de Màsters en Ensenyaments Artístics per als centres de la Comunitat Valenciana. D'aquesta manera la Comunitat Valenciana ha obtenint les primeres verificacions.

Així, s'ofereix als estudiants d'Ensenyaments Artístics Superiors la possibilitat de culminar el seu recorregut acadèmic accedint a una oferta de postgraus en la seua pròpia àrea de coneixement. Aquest fet marca una nova fita i situa a la Comunitat Valenciana al capdavant en la seua decidida aposta pels estudis de les EEAASS.

Tots es desenvoluparan en un any, coincidint amb un curs acadèmic, d'Octubre a Juny, amb una càrrega de 60 crèdits ECTS.

Per a aquest curs acadèmic 2012-2013 ja s'ofereixen els següents màsters:

1. Màster en Ensenyaments Artístics en Interpretació Musical i Investigació Performativa impartit pel Conservatori Superior de Música ‘Joaquín Rodrigo' de València

http://www.csmvalencia.es/es/postgrados.php 

2. Màster en Ensenyaments Artístics en Interpretació i Investigació de la Música que s'impartirà en el Conservatori Superior de Música ‘Oscar Esplá' d'Alacant

http://www.csmalicante.es/

3. Màster en Ensenyaments Artístics en Edició d'Obra Gràfica a través del Gravat i la Serigrafia que s'impartirà en l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló

http://www.easdcastello.org/joomla/ 

4. Màster en Ensenyaments Artístics de Creativitat i Desenvolupament de Producte que serà impartit en l'Escola d'Art i superior de Disseny de València

http://www.easdvalencia.com 

A aquesta pionera oferta acadèmica de postgraus en EEAA, se sumarà pròximament amb probabilitat el Màster en Ensenyaments Artístics d'Interpretació Musical i Investigació Aplicada que implantarà el Conservatori Superior de Música ‘Salvador Seguí' de Castelló. 

Es troben en procés de tramitació el Màster en Ensenyaments Artístics d'Interpretació Operística que s'inclourà en l'oferta formativa del Conservatori Superior de Música ‘Joaquín Rodrigo' de València, i el Màster en Ensenyaments Artístics de Disseny d'Espais Expositius, Escènics i Publicitaris per part de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València.

 

 

agenda

Events