T'interessa

multimedia

Video promocional

ACTUALITAT

Ves enrere Es convoquen assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'investigació acadèmica curs acadèmic 2023/2024

Es convoquen assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'investigació acadèmica curs acadèmic 2023/2024

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2023, de la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a la realització de projectes d’investigació acadèmica en els centres superiors d’ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana, per a desenvolupar durant el curs acadèmic 2023/2024.

Es convoca concurs públic en règim de concurrència competitiva, per a la concessió d'assignacions econòmiques per a projectes d'investigació en els centres superiors d'ensenyaments artístics adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana.

Podran sol·licitar les assignacions econòmiques els centres superiors d'ensenyaments artístics de titularitat de la Generalitat que es recullen en l'annex II del Decret 82/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana.

Termini i llocs de presentació de les sol·licituds curs acadèmic 2023-2024

  1. El termini de presentació de sol·licituds de participació serà des del 1 de setembre, fins al 29 de setembre de 2023.
  2. La presentació de les sol·licituds signades per la direcció del centre, junt a la resta de la documentació, es realitzarà de manera telemàtica a través del correu electrònic iseacv@gva.es.

També podran presentar-se als llocs i en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

agenda

Events