T'interessa

multimedia

Video promocional

ACTUALITAT

Ves enrere CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS 2022-23

CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS 2022-23

ACCÉS ESTUDIS ARTÍSTICS SUPERIORS – CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA

El Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV), en estreta col·laboració amb l'ISEACV (Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana), engega de nou el CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS, completament gratuït i a distància, de cara a la convocatòria de proves del 2020. El CEEDCV és el primer centre educatiu públic que prepara aquestes proves.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, a través de l'ISEACV, convoca cada any les proves d'accés als graus d'ensenyaments artístics de títol superior, que permeten iniciar estudis artístics superiors de nivell universitari (nivell 2 -graus- del MECES) en Escoles d'Art i Superiors de Disseny, Conservatoris Superiors de Música, Conservatoris Superiors de Dansa, Escoles Superiors d'Art Dramàtic i Escoles Superiors de Ceràmica (veure centres a la Comunitat Valenciana).

Aquest curs del CEEDCV també oferirà dues possibilitats, és a dir, dos blocs independents de matèries, en funció del perfil i interessos de cada persona:

  1. Preparar la prova específica per a l'alumnat sense el requisit acadèmic (Art. 69.5 LOE). Aquest bloc comprendrà les següents matèries: valencià, castellà, anglès i història de l'art.
  2. Preparar la prova específica d'accés als ensenyaments artístics superiors de: 
  • Escoles d'Art i Superiors de Disseny.
  • Escoles Superiors de Ceràmica. 

La matrícula pot realitzar-se fins a final de gener o fins a completar-se les places. 

Es podrà matricular en aquest programa experimental qualsevol persona de la Comunitat Valenciana que tinga 18 anys, o 16 anys en el cas dels ensenyaments de Música i Dansa, o que els complisca fins al 31 de desembre de l'any en que es realitza la matrícula i que desitge presentar-se a les proves específiques d'accés als Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny i d'Arts Plàstiques (Ceràmica) i/o les proves d'accés específiques per a persones sense requisits acadèmics que desitgen accedir a qualsevol Ensenyament Artístic Superior.