ACTUALITAT

agenda

BREUS

Ves enrere Resultats de la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE)

Resultats de la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE)

A partir de les 10:00 hores del dilluns 07.06.2021 estaran disponibles els resultats de la Prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE) - convocatòria 2021.

Per a la consulta de les qualificacions de la prova s'ha d'accedir al següent enllaç http://www.codex.pro/codexpro/iseacv.do amb les corresponents claus privades generades en la inscripció, sent aquest mitjà vàlid i suficient per a la seua notificació a les persones aspirants.

Aquelles persones que hagen resultat APTES en aquesta prova ja poden realitzar la inscripció a les Proves Específiques d'Acceso dels centres de l'ISEACV per al curs 2021-2022. Aquelles persones que no vagen a inscriures en centres publics de la Comunitat Valenciana i que puguen necesitar certificat d'haver superat la prova, ho poden solicitar a través del correu electronic:  inscripciones69.5@iseacv.es

Reclamacions: fins a les 10:00 h del dijous 10.06.2021, mitjançant escrit motivat enviat al correu electrònic inscripciones69.5@iseacv.es