Centres

Centres

El campus ISEACV consta de 13 centres d'ensenyament superior que abasten 5 àmbits diferents: art dramàtic, arts plàstiques (ceràmica),  dansa, disseny i música.

Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo, de València

Conservatori Superior de Música Salvador Seguí, de Castelló

Conservatori Superior de Música Óscar Esplá, d’Alacant

Mapa de centros

mapa