ACTUALITAT

APERTURA DE CURSO 2022 - 23

Benvinguda a tot el professorat, estudiantat i personal d'administració i serveis de tots els centres ISEACV. Obertura celebrada en el Conservatori Superior de Música de València  

X MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI

València, 22 setembre / 16 octubre 2022