ACTUALITAT

Concurs de trasllats de funcionaris docents

Es publica la RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2016, per la cual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents.

Procés selectiu d’accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escéniques

Es publica la RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2016, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu d’accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.

Llistats d'aspirants admesos i exclosos. Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

21/10/2016 Convocades les vacants de professor especialista, i una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i revisada la documentació, es procedeix a la publicació del llistat...

Llistat d'aspirants admesos. Convocatòria contractació professor especialista al Conservatori Superior de Música d'Alacant

Es convoca, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura del lloc de treball: Professor especialista en TÈCNICA CORPORAL I MOVIMENT, en jornada laboral parcial de 6 hores setmanals.

Màster universitari en Didàctica de la Música

El Màster universitari en Didàctica de la Música per la Universitat Jaume I compta amb la col·laboració de l'ISEACV i està dirigit a titulats superiors de conservatori.

INTERSECCIONS. Congrés d'Història de la Música al País Valencià

Els dies 13 al 15 d'octubre tindrà lloc a la Facultat de Geografia i Història INTERSECCIONS: Congrés d'Història de la Música al País Valencià.

Jornades "L'ALTRA PINTURA" 2016 a l’Escola D’Alcoi

El dies 14 i 15 d'octubre de 2016 es celebren les Jornades "L'ALTRA PINTURA" 2016 a la Sala d’actes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi.

Resolució de 29 de juliol per la qual es dicten instruccions per al curs 2016-2017

Resolució de 29 de juliol de 2016, de la direcció de l'ISEACV, per la qual es dicten instruccions per al curs 2016-2017.