T'interessa

multimedia

ACTUALITAT

Ves enrere Es convoquen assignacions econòmiques per a la realització de projectes d’investigació acadèmica. Curs acadèmic 2017-2018

Es convoquen assignacions econòmiques per a la realització de projectes d’investigació acadèmica. Curs acadèmic 2017-2018

Es convoca concurs públic en règim de concurrència competitiva, per a la concessió d'assignacions econòmiques per a projectes d'investigació en els centres superiors d'ensenyaments artístics adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana.
 
Podran sol·licitar les assignacions econòmiques els centres superiors d'ensenyaments artístics de titularitat de la Generalitat que es recullen en l'annex II del Decret 82/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana.
 

Termini i llocs de presentació de les sol·licituds

  1. El termini de presentació de sol·licituds de participació serà des del 4 de setembre, fins al 29 de setembre de 2017.
  2. Les sol·licituds i la documentació complementària es dirigiran a la Direcció de l'ISEACV i es presentaran preferentment a la seu de l'ISEACV:
Carrer Genaro Lahuerta, 25 – 46010 València.
 
També podran presentar-se als llocs i en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.