ACTUALITAT

« Ves enrere

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2021, per la qual s’estableixen els criteris per a determinar la classificació, a efectes retributius, dels centres superiors d’ensenyaments artístics, per al curs 2020-2021.