ACTUALITAT

« Ves enrere

Procedimient d'adjudicació de places per als cossos docents dels Ensenyaments Artístics Superiors

Procedimient d'adjudicació de places per als cossos docents dels Ensenyaments Artístics Superiors

Enlace del procedimiento que se irá actualizando en los siguientes dias

1. Participació
Hauran de participar tots els professors relacionats en les bases II i III de la resolució.
Els funcionaris de carrera que participen amb caràcter forçós i els funcionaris en pràctiques hauran de fer constar necessàriament l'orde de preferència de les províncies. Si no s'hagueren consignat estos criteris de prioritat o s'hagueren esgotat els consignats o, si és el cas, no s'haguera confirmat la sol·licitud, seran adjudicats de ofici en qualsevol de les places disponibles. A este efecte, s'adjudicarà el primer centre de la localitat, subàrea, àrea o, si és el cas, província amb lloc en el mateix orde en què apareguen publicats.