ACTUALITAT

OFERTA D'OCUPACIÓ PER A PROFESSOR ESPECIALISTA. CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE VALÈNCIA

OFERTA D'OCUPACIÓ PER A PROFESSOR ESPECIALISTA. CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE VALÈNCIA

Es necessita cobrir, pel procediment d'urgència, una plaça de professor especialista en el Títol Superior de Música al Conservatori Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de València de l'especialitat de Dramatúrgia, retòrica i gestió actoral
 
L'assignació horària serà de 18 hores lectives setmanals.
 

Convocatòria

Sol.licitud

Barem