ACTUALITAT

« Ves enrere

NOVA EDICIÓ: CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS 2021

NOVA EDICIÓ: CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS 2021

El Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV), en estreta col·laboració amb l'ISEACV (Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana), engega de nou el CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS, completament gratuït i a distància, de cara a la convocatòria de proves del 2021. El CEEDCV és el primer centre educatiu públic que prepara aquestes proves.

NOVETATS

  • El curs començarà una edició quadrimestral a l'octubre. S'obrirà matrícula el 28 de setembre. 
  • La segona edició quadrimestral començarà en febrer. El periode de matrícula del qual serà el 7 de gener.
  • S'incorpora l'assignatura de francès

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, a través de l'ISEACV, convoca cada any les proves d'accés als graus d'ensenyaments artístics de títol superior, que permeten iniciar estudis artístics superiors de nivell universitari (nivell 2 -graus- del MECES) en Escoles d'Art i Superiors de Disseny, Conservatoris Superiors de Música, Conservatoris Superiors de Dansa, Escoles Superiors d'Art Dramàtic i Escoles Superiors de Ceràmica (veure centres a la Comunitat Valenciana).

Aquest curs del CEEDCV també oferirà dues possibilitats, és a dir, dos blocs independents de matèries, en funció del perfil i interessos de cada persona:

  1. Preparar la prova específica per a l'alumnat sense el requisit acadèmic (Art. 69.5 LOE).  Aquest bloc comprendrà les següents matèries: valencià o castellà (a triar una llengua cooficial), anglès o francès (a triar-ne una també) i història de l'art.

  2. Preparar la prova específica d'accés als graus d'ensenyaments artístics superiors de: 

  • Escoles d'Art i Superiors de Disseny.

  • Escoles Superiors de Ceràmica. 

La matrícula pot realitzar-se des de el 28 de setembre, fins a completar-se les places. L'únic requisit és complir-ne 18 anys abans del 31 de desembre de 2021. (16 anys per a l'alumnat que vol accedir a estudis superiors de Música i Dansa)