ACTUALITAT

Ves enrere Investigació

Investigació

 

Els programes d'investigació del professorat segueixen les directrius de la RESOLUCIÓ DE 3 DE JULIOL DE 2018, DE LA DIRECCIÓ DE L'INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS PER AL CURS 2018-2019, en l'apartat Sext. Programa d'investigació del professorat

 

En els següents enllaços es poden descarregar les plantilles per a les propostes i la memòria dels projectes d'investigació :

 
 
 
 

En el següent enllaç es poden consultar els projectes d'investigació.

 

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ