ACTUALITAT

« Ves enrere

Innovació convoca ajudes per a la realització de projectes de recerca acadèmica

Innovació convoca ajudes per a la realització de projectes de recerca acadèmica

 
La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha convocat assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'investigació acadèmica en els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana, per a desenvolupar durant el curs acadèmic 2021/2022.
 
La Generalitat destinarà 36.000 euros per a finançar aquest programa d'investigació que pretén incentivar i desenvolupar la creació i la investigació humanística, científica, tècnica i artística d'excel·lència, la formació d'investigadors i creadors, el desenvolupament de línies i projectes de recerca i el treball interdisciplinari amb el personal investigador dels centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat.
 
Podran sol·licitar les ajudes els 13 centres superiors d'ensenyaments artístics de titularitat de la Generalitat a les disciplines de Música, Disseny, Dansa, Ceràmica i Art Dramàtic, en el període comprès entre l'1 i el 30 de setembre de 2021.
 
La sol·licitud haurà d'estar signada per la direcció de centre, i estarà disponible al web de l'Institut Superior D'Ensenyances Artístiques (ISEACV). La sol·licitud anirà acompanyada de la relació certificada de participació del grup de recerca, signat per la direcció de centre i de el projecte a avaluar.
 
La presentació de sol·licituds es realitzarà exclusivament de manera telemàtica a través del correu: iseacv@gva.es