ACTUALITAT

Ves enrere El Consell aprova la col·laboració de l'ISEACV i l'Associació Intramurs per intercanviar experiències sobre docència, investigació i cultura

El Consell aprova la col·laboració de l'ISEACV i l'Associació Intramurs per intercanviar experiències sobre docència, investigació i cultura

L'objectiu és promoure la relació entre les dues entitats en aquelles àrees en què tenen interès comú

El Ple de el Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i l'Associació Intramurs per al foment i intercanvi d'experiències en els camps de la docència, la investigació i la cultura, especialment en les disciplines relacionades amb belles arts i el disseny.
 
Ambdues parts es comprometen a l'elaboració i execució conjunta de projectes en matèries d'interès comú; a promoure la participació en projectes i programes d'educació i investigació bilaterals o multilaterals i a cooperar en programes de formació de personal investigador i de l'alumnat.
 
També es comprometen a organitzar conjuntament cursos, seminaris o conferències per a la formació acadèmica i el coneixement per tal d'impulsar el desenvolupament local, la formació i l'ocupació.
 
Les dues entitats també es assessoraran en qüestions relacionades amb la seva activitat i promouran una relació entre ambdues en l'àmbit cultural i científic.
 
Així mateix, aquestes institucions intentaran recaptar fons de finançament externs que seran utilitzades per donar suport a les activitats que es realitzen en l'àmbit d'aquest acord.