ACTUALITAT

Ves enrere CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

El Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV), en estreta col·laboració amb l'ISEACV (Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana), engega de nou el CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS, completament gratuït i a distància, de cara a la convocatòria de proves del 2022. El CEEDCV és el primer centre educatiu públic que prepara aquestes proves.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, a través de l'ISEACV, convoca cada any les proves d'accés als graus d'ensenyaments artístics de títol superior, que permeten iniciar estudis artístics superiors de nivell universitari (nivell 2 -graus- del MECES) en Escoles d'Art i Superiors de Disseny, Conservatoris Superiors de Música, Conservatoris Superiors de Dansa, Escoles Superiors d'Art Dramàtic i Escoles Superiors de Ceràmica (veure centres a la Comunitat Valenciana).

La matrícula pot realitzar-se A PARTIR DEL 20 D'OCTUBRE de 2021 o fins a completar-se les places. 

Es podrà matricular en aquest programa experimental qualsevol persona de la Comunitat Valenciana que tinga 18 anys, o 16 anys en el cas dels ensenyaments de Música i Dansa, o que els complisca fins al 31 de desembre de 2020 i que desitge presentar-se a les proves específiques d'accés als Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny i d'Arts Plàstiques (Ceràmica) i/o les proves d'accés específiques per a persones sense requisits acadèmics que desitgen accedir a qualsevol Ensenyament Artístic Superior.

Més informació en el enllaç. https://portal.edu.gva.es/ceedcv/acces-estudis-artistics-superiors/

Informació de las proves d'accés: https://iseacv.gva.es/va/pruebas-de-acceso