T'interessa

multimedia

ACTUALITAT

Ves enrere CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE PROFESORAT ESPECIALISTA ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALENCIA 2022-23

CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE PROFESORAT ESPECIALISTA ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALENCIA 2022-23

Professorat especialista DISSENY DE PUBLICACIONS ANALÒGIQUES I DIGITALS.

RESOLUCIÓ DE 30 DE JUNY DE 2022 DE LA DIRECTORA DE LA ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE
DISSENY DE VALÈNCIA POR LA QUE S’APROVA LA LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS/ES A LA CONVOCATÒRIA DE PROFESSORAT ESPECIALISTA EN DISSENY EDITORIAL EN EL MÀSTER EN ENSENYAMENTS ARTÍSTICS: DISSENY DE PUBLICACIONS ANALÒGIQUES I DIGITALS.

CONVOCATÒRIA

Convocatòria, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels llocs que a continuació es detallen:

Professorat especialista en Disseny Editorial en el Màster Oficial en Ensenyaments Artístics de Disseny de Publicacions analògiques i Digitals.

 

Les sol·licituds i documentació es presentaran en la seu de Velluters de la Escola d'Art i Superior de Disseny de València, (EASDV), c/ Pintor Diumenge, 20, 46001 València, en les dates que s'indiquen en cada convocatòria.

Annex I (Sol·licitud)

Annex II (Barem)