ACTUALITAT

Ves enrere CONVOCATORIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALENCIA 2022-23

CONVOCATORIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALENCIA 2022-23

Professorat especialista TÈCNIQUES DE MUNTATGE III 

Acta Provisional Especialista Master Creatividad Producto Técnicas De Montaje III Alberto Sánchez

Acta Provisional Especialista Master Creatividad Producto Técnicas De Montaje III Noelia Igual

 

PER ERROR ADMINISTRATIU: CORRECCIÓ DEL LLISTAT DEFINITIU DE 6 DE JULIOL DE 2022, VALORADA LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER LES PERSONES PARTICIPANTS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA EN TÈCNIQUES DE MUNTATGE I I I EN E L MÀS T ER EN ESENYANCES ARTÍSTIQUES: CREATIVITAT I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE

LLISTAT DEFINITIU DE 6 DE JULIOL DE 2022, VALORADA LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER LES PERSONES PARTICIPANTS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA EN TÈCNIQUES DE MUNTATGE I I I EN E L MÀS T ER EN ESENYANCES ARTÍSTIQUES: CREATIVITAT I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE

LLISTAT PROVISIONAL DE 30 DE JUNY DE 2022, VALORADA LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER LES PERSONES PARTICIPANTS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA EN TÈCNIQUES DE MUNTATGE III EN EL MÀSTER EN ESENYANCES ARTÍSTIQUES: CREATIVITAT I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE

 

CONVOCATÒRIA

Convocatòria, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels llocs que a continuació es detallen:

Professorat especialista en Tècniques de Muntatge III en el Màster Oficial en Ensenyaments Artístics de Creativitat i Desenvolupament de Producte.

Les sol·licituds i documentació es presentaran en la seu de Velluters de la Escola d'Art i Superior de Disseny de València, (EASDV), c/ Pintor Diumenge, 20, 46001 València, en les dates que s'indiquen en cada convocatòria.

Annex I (Sol·licitud)

Annex II (Barem)