ACTUALITAT

Ves enrere CONVOCATORIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALENCIA 2022-23

CONVOCATORIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALENCIA 2022-23

Professorat especialista en Diseño de Proyectos de Co-Identidad. (2)

CONVOCATÒRIA

Convocatòria, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels llocs que a continuació es detallen:

Professor/a Especialista en Disseny Col·laboratiu de Moda i Tècniques Sostenibles aplicades, en jornada laboral parcial de 10 hores setmanals (octubre-decembre).

Les sol·licituds i documentació es presentaran en la seu de Velluters de la Escola d'Art i Superior de Disseny de València, (EASDV), c/ Pintor Domingo, 20, 46001 València, en les dates que s'indiquen en cada convocatòria.

Annex I (Sol·licitud)

Annex II (Barem)