T'interessa

multimedia

ACTUALITAT

Ves enrere Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTELLÓ

Es convoquen, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels següents llocs de treball:

  • 1 Professor/a especialista en FONAMENTS DE MECÀNICA I MANTENIMENT DE VENT, en jornada laboral de 10 hores setmanals, per al Conservatori Superior de Música de Castelló. Descarrega la convocatòria.
  • 1 Professor/a especialista en FONAMENTS DE MECÀNICA I MANTENIMENT D'INSTRUMENTS DE CORDA, en jornada laboral de 10 hores setmanals, per al Conservatori Superior de Música de Castelló. Descarrega la convocatòria.
  • 1 Professor/a especialista en TÈCNICA CORPORAL I MOVIMENT, en jornada laboral de 10 hores setmanals, per al Conservatori Superior de Música de Castelló. Descarrega la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran en la seu de l'ISEACV des del dia 1 al dia 7 de setembre de 2017, amdós inclusivament en horari de 9:00 a 14:00 hores. Es podran enviar també al correu electrònic següent info@iseacv.es fins a les 14:00 hores del dia 7 de setembre de 2017. En  este cas, tindrà que enviar-se també tota la documentació per correu ordinari a la direcció de l'ISEACV.

Es publicarà, el dia 8 de setembre, la llista provisional d'admesos a la prova en el tauler d'anuncis i en la web del conservatori, així com a la web de l'ISEACV.

Descarrega barem ANNEX II

Descarrega el model de sol·licitud