ACTUALITAT

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA D'ALACANT

Es convoquen, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels següents llocs de treball:

  • 2 Professors/es especialistes en DANSA SOCIAL, en jornada laboral de 20 i 10 hores setmanals respectivament, per al Conservatori Superior de Dansa d'Alacant. Descarrega la convocatòria.
  • 1 Professor/a especialista en DIVERSITAT FUNCIONAL, en jornada laboral de 8 hores setmanals, per al Conservatori Superior de Dansa d'Alacant. Descarrega la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran en la seu de l'ISEACV des del dia 1 al dia 7 de setembre de 2017, amdós inclusivament en horari de 9:00 a 14:00 hores. Es podran enviar també al correu electrònic següent info@iseacv.es fins a les 14:00 hores del dia 7 de setembre de 2017. En  este cas, tindrà que enviar-se també tota la documentació per correu ordinari a la direcció de l'ISEACV.

Es publicarà, el dia 8 de setembre, la llista provisional d'admesos a la prova en el tauler d'anuncis i en la web del conservatori, així com a la web de l'ISEACV.

Descarrega barem ANNEX II

Descarrega el model de sol·licitud