ACTUALITAT

Ves enrere Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

LLISTAT DEFINITIU DE PUNTUACIONS OBTINGUDES - CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA DE VALÈNCIA

Es convoquen, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels següents llocs de treball:

  • 1 Professor/a especialista en TALLERS I FERRAMENTES DE CREACIÓ COREOGRÀFICA, en jornada laboral de 15 hores setmanals, durant el segon quadrimestre del curs 2019-2020 per al Conservatori Superior de Dansa de València. Descarrega la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran en la seu de l'ISEACV des del dia 18 al dia 22 de novembre de 2019, amdós inclusivament en horari de 9:00 a 14:00 hores. Es podran enviar també al correu electrònic següent info@iseacv.es fins a les 14:00 hores del dia 22 de novembre de 2019. En  este cas, tindrà que enviar-se també tota la documentació per correu ordinari a la direcció de l'ISEACV.

Es publicarà la llista provisional d'admesos a la prova en el tauler d'anuncis i en la web del conservatori, així com a la web de l'ISEACV.

Descarrega barem ANNEX II

Descarrega el model de sol·licitud

Descarrega la declaració responsable

RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES

RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES

Se cita a tots les persones aspirants el dia 02.12.2019 a les 9:00 h al Conservatori Superior de Dansa de Valencia per a l'inici de les proves. Els criteris de valoració es faran públics per la comissió de valoració prèviament a l'inici de les mateixes.

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIONS OBTINGUDES

LLISTAT DEFINITIU DE PUNTUACIONS OBTINGUDES