ACTUALITAT

Ves enrere CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA ESCOLA SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC DE VALÈNCIA 2022-23

CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA ESCOLA SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC DE VALÈNCIA 2022-23

Professorat especialista en Esgrima

Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos.

CONVOCATÒRIA

Convocatòria, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels llocs que a continuació es detallen:

Professor especialista en Esgrima, en jornada laboral de 12 hores setmanals en l’Escola Superior d’Art Dramàtic durant el curs 2022/23.

Les sol·licituds i la documentació exigida es presentaran de forma telemàtica al Escola Superior d'Art Dramàtic de València (ESADV), des del 24 fins al 27 de gener de 2023, fins a les 23:59 hores, al següent correu electrònic: 46016993@edu.gva.es

Annex I (Sol·licitud)

Annex II (Barem)