ACTUALITAT

Ves enrere CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE CASTELLÓ 2022-23

CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE CASTELLÓ 2022-23

Llistat definitiu admesos i exclosos.

Llistat provisional d'admesos i exclosos.

CONVOCATÒRIA

Convocatòria, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels llocs que a continuació es detallen:

Professor/a Especialista en Tendències, Processos i Sistemes de Reproducció en Serigrafia a totes les seves aplicacions, en jornada laboral de 18 hores setmanals a l'EASD de Castelló durant el curs 2022-2023.

Les sol·licituds i documentació es presentaran a la secretaria de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló, plaça Fadrell, 1, 12002 Castelló de la Plana, des del dia 20 al dia 26 de setembre de 2022, ambdós inclosos, en horari de 9.00 a 14.00 hores.

Es podrà enviar també tota la documentació al correu electrònic següent: 12004308@edu.gva.es fins a les 14.00 hores del dia 26 de setembre de 2022.

En aquest cas, caldrà enviar també tota la documentació per correu certificat a la mateixa adreça de lEscola d’Art i Superior de Disseny de Castelló.