ACTUALITAT

Ves enrere CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE VALÈNCIA 2022-23

CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE VALÈNCIA 2022-23

RESULTATS DE LES PROVES

Professor/a especialista: Guitarra de jazz, curs 2022/23.

Professor/a especialista: Bateria de jazz, curs 2022/23.

Professor/a especialista: Composició de jazz, curs 2022/23.

Professor/a especialista: Dolçaina. curs 2022/23.

Professor/a especialista: Tècnica corporal, curs 2022/23.

Professor/a especialista: Fonaments de mecànica i manteniment de corda, curs 2022/23.

Professor/a especialista: Fonaments de mecànica i manteniment de vent, curs 2022/23.

 

CONVOCATÒRIA

Convocatòria, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels llocs que a continuació es detallen:

 

Professor/a especialista: Guitarra de jazz, en jornada laboral de 18 hores lectives setmanals durant el curs 2022/23.

Professor/a especialista: Bateria de jazz, en jornada laboral de 18 hores lectives setmanals durant el curs 2022/23.

Professor/a especialista: Composició de jazz, en jornada laboral de 18 hores lectives setmanals durant el curs 2022/23.

Professor/a especialista: Dolçaina, en jornada laboral de 10 hores lectives setmanals durant el curs 2022/23.

Professor/a especialista: Tècnica corporal, en jornada laboral de 18 hores lectives setmanals durant el curs 2022/23.

Professor/a especialista: Fonaments de mecànica i manteniment de corda, en jornada laboral de 9 hores lectives setmanals durant el curs 2022/23.

Professor/a especialista: Fonaments de mecànica i manteniment de vent, en jornada laboral de 18 hores lectives setmanals durant el curs 2022/23.

 

CALENDARI D'ACTUACIONS DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ DE PROFESSORS ESPECIALISTES

Annex I (Sol·licitud)

Annex II (Barem genèric)