ACTUALITAT

Ves enrere CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTELLÓ 2022-23

CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTELLÓ 2022-23

Resultats definitius de les proves. Professorat especialista en Viola Barroca

Resultats definitius de les proves.

Resultats provisionals de les proves.

Convocatòria proves pràctiques

Llistat provisional d'admesos.

CONVOCATÒRIA

Convocatòria, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels llocs que a continuació es detallen:

Professor Especialista en en Viola Barroca en jornada laboral parcial de 15 hores setmanals en el CSMC.

Les sol··licituds i la documentació exigida es presentaran de forma telemàtica al Conservatori Superior de Música “Salvador Segui” de Castelló, des del 10 al 14 de novembre de 2022, al següent correu electrònic: 12005635@edu.gva.es

Annex I (Sol·licitud)

Annex II (Barem)