ACTUALITAT

Ves enrere CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTELLÓ 2022-23

CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTELLÓ 2022-23

Llistat provisional d'admesos. Professorat especialista en Viola Barroca

Llistat provisional d'admesos.

CONVOCATÒRIA

Convocatòria, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels llocs que a continuació es detallen:

Professor Especialista en en Viola Barroca en jornada laboral parcial de 15 hores setmanals en el CSMC.

Les sol··licituds i la documentació exigida es presentaran de forma telemàtica al Conservatori Superior de Música “Salvador Segui” de Castelló, des del 10 al 14 de novembre de 2022, al següent correu electrònic: 12005635@edu.gva.es

Annex I (Sol·licitud)

Annex II (Barem)