T'interessa

multimedia

ACTUALITAT

Ves enrere CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA D'ALACANT 2022-23

CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA D'ALACANT 2022-23

Professor especialista en Dansa Social

CONVOCATÒRIA

Convocatòria, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels llocs que a continuació es detallen:

Professor especialista en Dansa Social, en jornada laboral de 10 hores setmanals en el CSDA durant el curs 2022/23

Les sol·licituds i la documentació exigida es presentaran de forma telemática al Conservatori Superior de dansa d'Alacant (CSDA), des de l’1 fins al 10 de juliol de 2022, fins a les 24.00h, al següent correu electrònic: 03016134@edu.gva.es Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública la llista provisional d'aspirants admesos i admeses a la prova el dia 11 de juliol en el tauler d'anuncis i en la web de l’ISEACV i del CSDA: www.csdalicante.com

Anexo I (Solicitud)

Anexo II (Baremo)

Anexo III (Descripción y datos de los méritos y requisitos)