ACTUALITAT

Ves enrere CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA D'ALACANT 2022-23

CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA D'ALACANT 2022-23

Professorat especialista en Diversitat Funcional

LLISTAT DE QUALIFICACIONS DEFINITIVA DE LA PROVA DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ DE PROFESSOR ESPECIALISTA DE DIVERSITAT FUNCIONAL DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA D'ALACANT DE 30 DE JUNY DE 2022

Llistat provisional de puntuacions

 

LLISTAT DEFINITIU D'ASPIRANTS ADMESOS I NO ADMESOS A L'OFERTA D'OCUPACIÓ DE PROFESSOR ESPECIALISTA DE DIVERSITAT FUNCIONAL DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA D'ALACANT

INSTRUCCIONS PER A LA PROVA DE DIVERSITAT FUNCIONAL

LLISTAT PROVISIONAL D'ASPIRANTS ADMESOS I NO ADMESOS A L'OFERTA D'OCUPACIÓ DE PROFESSOR ESPECIALISTA DE DIVERSITAT FUNCIONAL DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA D'ALACANT

CONVOCATÒRIA

Convocatòria, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels llocs que a continuació es detallen:

Professor especialista en Diversitat Funcional, en jornada laboral de 8 hores setmanals en el CSDA durant el curs 2022/23.

Les sol·licituds i la documentació exigida es presentaran de forma telemática al Conservatori Superior de dansa d'Alacant (CSDA), des de l’1 fins al 10 de juliol de 2022, fins a les 24.00h, al següent correu electrònic: 03016134@edu.gva.es Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública la llista provisional d'aspirants admesos i admeses a la prova el dia 11 de juliol en el tauler d'anuncis i en la web de l’ISEACV i del CSDA: www.csdalicante.com

 

Anexo I (Solicitud)

Anexo II (Baremo)

Anexo III (Descripción y datos de los méritos y requisitos)