T'interessa

multimedia

ACTUALITAT

Ves enrere Concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores dels centres de l’ISEACV

Concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores dels centres de l’ISEACV

Llista definitiva candidatures seleccionades

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Direcció de l’ISEACV, per la qual es fa pública la relació definitiva de candidatures seleccionades en el procés de concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores dels centres de l’ISEACV, convocat per la Resolució de 14 de març de 2022, de la Direcció de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 9306, de 25 de març).

COMISSIONS DE SELECCIÓ

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2022, de la Direcció de l’ISEACV, per la qual es constitueixen les comissions de selecció que ha de realitzar la valoració de les candidatures aspirants a la direcció dels centres de l’ISEACV, convocada per la Resolució de 14 de març de 2022, de la Direcció de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 9306, de 5 de març).

Relación de personas representantes de la Administración y el director o la directora en activo designadas por la dirección  de la ISEACV para formar parte de todas las comisiones de selección que tengan que constituirse.

ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2022, de la Dirección de la ISEACV, por la cual se hace pública la relación definitiva de personas admitidas y excluidas en el proceso de concurso de méritos para la selección y el nombramiento de directores y directoras de los centros del ISEACV, convocado por la Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana (DOCV n.º 9306, de 25 de marzo).

Relación provisonal de personas admitidas y excluidas en el proceso de selección

CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2022, de la directora del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana , por la cual se convoca un concurso de méritos para la selección y el nombramiento de directores y directoras de los centros del ISEACV.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 de marzo de 2022, de la dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana, por la cual se convoca un concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores y directoras de los centros del ISEACV, y ampliación del plazo de presentación de solicitudes.

CRONOGRAMA

Cronograma i instruccions del procedimient

Cronograma

Annexos: