ACTUALITAT

Ves enrere Presentació Avantprojecte de Llei per la qual es regulen els Ensenyaments Artístics Superiors i s'estableix l'organització i equivalències dels Ensenyaments Artístics Professionals