Visualització de contingut web

Proves d'accés curs 2020-2021

Proves d'accés curs 2020-2021

NORMATIVA 

TAXES

Les taxes de la inscripció a les proves d'accés seran:

  • Prova específica d'accés als títols superiors: 52,52€

  • Prova específica d'accés als másters d'ensenyances artístiques: 72,82€

  • Prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE): 21,95€

[PAGAMENT TAXES] INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LES TAXES

 

PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (art. 69.5 LOE): 2020-2021

Inscripció: per a realitzar la inscripció s'han de completar les següents dos fases íntegrament: Fase d'inscripció online i fase d'enviament de la documentació.

1. Fase inscripció online:

https://www.codex.pro/codexpro/open/ingress.do?centreId=81&id=574&ingressType=inscription&schoolYearId=272

2. Fase documental. Correu electrònic: inscripciones69.5@iseacv.es

Període d'inscripció: del 8 al 30 de juny de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE):

- Divendres 10 de juliol de 2020

Horari i lloc: a les 8.30 hores es realitzarà la crida en la seu en la qual s'haja triat en la inscripció. L'hora d'inici serà les 9.00 h i la prova en conjunt tindrà una durada màxima de 3 hores i mitja.

- Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant

- Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi

- Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló

- Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela

- Escola d'Art i Superior de Disseny de Valencia [CENTRE VELLUTERS - Plaça de Viriat]

Les consultes tant de l'estat de l'admissió com les qualificacions de la prova es consultaran a través del següent enllaç http://www.codex.pro/codexpro/iseacv.do accedint amb les corresponents claus privades, sent aquest mitjà vàlid i suficient per a la seua notificació a les persones aspirants.

EXEMPLE EXÀMENS PROVA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (convocatòria 2019)
 

Exemples Convocatòria 2020

Convocatòria 2020 Prova A

Convocatòria 2020 Prova B

Convocatòria 2020 Prova C Francès

Convocatòria 2020 Prova C Anglès

 

PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS: 2020-2021

Per a realitzar la inscripció a les proves específiques d'accés en cada centre de l'ISEACV al que es desitge accedir, s'han de completar les següents dos fases íntegrament: Fase d'inscripció online i fase d'enviament de la documentació.

Els terminis i les dades sobre inscripcions, així com les dates de realització de les proves específiques d'accés dels Centres docents d'ensenyaments artístics superiors de l'ISEACV seran les que a continuació es detallen. Aquells centres que realitzen dos convocatòries, oferiran en la segona convocatòria les vacants disponibles que no hagen estat cobertes en la primera convocatòria. Cada centre publicarà en les seues respectives pàgines web l'organització, la dinàmica i l'horari en el qual es duran a terme les proves específiques d'accés.

 

1. ESCOLA SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC DE VALÈNCIA

Inscripció:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=75&id=589&ingressType=inscription&schoolYearId=278

2. Fase documental. Correu electrònic: 46016993@gva.es

Pàgina web del centre: http://esadvalencia.com

Període d'inscripció:

Del 8 de juny al 24 de juliol de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria única:

- Del 3 al 15 de setembre de 2020

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/esadvalencia.do


 

2. ESCOLA SUPERIOR DE CERÀMICA DE L'ALCORA

Inscripció:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=40&id=595&ingressType=inscription&schoolYearId=278

2. Fase documental. Correu electrònic: matricula@escal.es

Pàgina web del centre: http://escal.es

Període d'inscripció juliol:

Del 15 al 27 de juliol de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- 28 de juliol de 2020

Període d'inscripció setembre:

Del 28 de juliol al 14 de setembre de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 15 de setembre de 2020

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/escalcora.do


 

3. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE CERÀMICA DE MANISES

Inscripció:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=76&id=591&ingressType=inscription&schoolYearId=278

2. Fase documental. Correu electrònic: 46005144@edu.gva.es

Pàgina web del centre: https://www.esceramica.com

Període d'inscripció juliol:

Del 8 de juny al 22 de juliol de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- 24 de juliol de 2020

Període d'inscripció setembre:

Del 27 de juliol al 8 de setembre de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 10 de setembre de 2020

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/eascmanises.do


 

4. CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA D'ALACANT

Inscripció:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=46&id=589&ingressType=inscription&schoolYearId=278

2. Fase documental. Correu electrònic: csdalicante@gmail.com

Pàgina web del centre: https://www.csdalicante.com

Període d'inscripció juliol:

Del 8 de juny al 21 de juliol de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- 22 i 23 de juliol de 2020

Període d'inscripció setembre:

Del 28 de juliol al 13 de setembre de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 14 i 15 de setembre de 2020

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/csdalacant.do


 

5. CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA DE VALÈNCIA

Inscripció:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=41&id=603&ingressType=inscription&schoolYearId=280

2. Fase documental. Correu electrònic: csdanza@csdanza.es

Pàgina web del centre: http://csdanza.es

Període d'inscripció juliol:

Del 8 de juny al 21 de juliol de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- 22, 23 i 24 de juliol de 2020

Període d'inscripció setembre:

Del 22 de juliol al 9 de setembre de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 10 i 11 de setembre de 2020

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/csdvalencia.do


 

6. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ALACANT

Inscripció:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=24&id=589&ingressType=inscription&schoolYearId=278

2. Fase documental. Correu electrònic: administracion@easda.es

Pàgina web del centre: http://www.easda.es

Període d'inscripció juliol:

Del 8 de juny al 22 de juliol de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- 23 de juliol de 2020

Període d'inscripció setembre:

Del 22 de juliol al 9 de setembre de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 10 i 11 de setembre de 2020

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdalacant.do


 

7. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ALCOI

Inscripció:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=16&id=600&ingressType=inscription&schoolYearId=280

2. Fase documental. Correu electrònic: acces.superior@easdalcoi.es

Pàgina web del centre: http://www.easdalcoi.es

Període d'inscripció juliol:

Del 8 de juny al 21 de juliol de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- 22 de juliol de 2020

Període d'inscripció setembre:

Del 23 de juliol al 8 de setembre de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 9 de setembre de 2020

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdalcoi.do


 

8. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE CASTELLÓ

Inscripció:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=55&id=98&ingressType=inscription&schoolYearId=36

2. Fase documental. Correu electrònic: 12003308@gva.es

Pàgina web del centre: http://www.easdcastello.org

Període d'inscripció juliol:

Del 8 de juny al 22 de juliol de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- 23 de juliol de 2020

Període d'inscripció setembre:

Del 22 de juliol al 3 de setembre de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 4 de setembre de 2020

Inscripció màster EASDCS:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=55&id=105&ingressType=inscription&schoolYearId=37

2. Fase documental. Correu electrònic: 12003308@gva.es

Període i realització proves, consultar pàgina web del centre: http://www.easdcastello.org

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdcastello.do


 

9. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ORIOLA

Inscripció:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=6&id=570&ingressType=inscription&schoolYearId=273

2. Fase documental. Correu electrònic: inscripcion_EAS@esdorihuela.com

Pàgina web del centre: https://www.esdorihuela.com

Període d'inscripció juliol:

Del 8 de juny al 25 de juliol de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- 27 de juliol de 2020

Període d'inscripció setembre:

Del 28 de juliol al 14 de setembre de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 15 de setembre de 2020

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdorihuela.do


 

10. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALÈNCIA

Inscripció:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=23&id=598&ingressType=inscription&schoolYearId=286

2. Fase documental. Correu electrònic: inscripciones@easdvalencia.com

Pàgina web del centre: http://www.easdvalencia.com

Període d'inscripció:

Del 8 de juny al 19 de juliol de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria única:

- 21 de juliol de 2020

Inscripció màsters EASDV, consultar pàgina web del centre: http://www.easdvalencia.com

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdvalencia.do


 

11. CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA D'ALACANT

Inscripció:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=14&id=56&ingressType=inscription&schoolYearId=286

2. Fase documental. Correu electrònic: info@csmalicante.com

Pàgina web del centre: http://www.csmalicante.com

Període d'inscripció juliol:

Del 8 de juny al 21 de juliol de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- Del 23 al 29 de juliol de 2020

Període d'inscripció setembre:

De l'1 al 7 de setembre de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 9, 10 i 11 de setembre de 2020

Inscripció màster CSMA:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=14&id=58&ingressType=inscription&schoolYearId=287

2. Fase documental. Correu electrònic: info@csmalicante.com

Període i realització proves, consultar pàgina web del centre: http://www.csmalicante.com

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/csmalicante.do


 

12. CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTELLÓN

Inscripció:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=9&id=610&ingressType=inscription&schoolYearId=285

2. Fase documental. Correu electrònic: 12005635.secret@gva.es

Pàgina web del centre: http://www.conservatorisuperiorcastello.com

Període d'inscripció juliol:

Del 10 al 20 de juliol de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- 22, 23 i 24 de juliol de 2020

Període d'inscripció setembre:

De l'1 al 4 de setembre de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- 7 de setembre de 2020

Inscripció màster CSMCS:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=9&id=615&ingressType=inscription&schoolYearId=286

2. Fase documental. Correu electrònic: 12005635.secret@gva.es

Període i realització proves, consultar pàgina web del centre: http://www.conservatorisuperiorcastello.com

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/csmcastellon.do


 

13. CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE VALENCIA

Inscripció:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=71&id=43&ingressType=inscription&schoolYearId=283

2. Fase documental. Correu electrònic: acceso2020@csmvalencia.es

Pàgina web del centre: https://csmvalencia.es

Període d'inscripció juliol:

Del 9 al 17 de juliol de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:

- Del 21 al 29 de juliol de 2020

Període d'inscripció setembre:

De l'1 al 3 de setembre de 2020 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:

- Del 7 al 14 de setembre de 2020

Inscripció màsters CSMV:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=71&id=47&ingressType=inscription&schoolYearId=284

2. Fase documental. Correu electrònic: acceso2020@csmvalencia.es

Període i realització proves, consultar pàgina web del centre: https://csmvalencia.es

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/csmvalencia.do


 

ACCÉS DIRECTE

Per a l'alumnat que opte per la via de reserva del 20% de les places disponibles per accés directe als títols superiors d'Arts Plàstiques i de Disseny, al estar en possessió d'algun títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, haurà de realitzar la inscripció en les dates que establisquen en les seues pàgines web cadascun dels centres i a través dels següents enllaços del programa de gestió Àrtic:


 

- ESCOLA SUPERIOR DE CERÀMICA DE L'ALCORA

Inscripció Àrtic accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=40&id=599&ingressType=inscription&schoolYearId=278

Pàgina web del centre: http://escal.es

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat d'accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/escalcora.do


 

- ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE CERÀMICA DE MANISES

Inscripció Àrtic accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=76&id=597&ingressType=inscription&schoolYearId=278

Pàgina web del centre: https://www.esceramica.com

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat de l'accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/eascmanises.do


 

- ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ALACANT

Inscripció Àrtic accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=24&id=593&ingressType=inscription&schoolYearId=278

Pàgina web del centre: http://www.easda.es

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat d'accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdalacant.do


 

- ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ALCOI

Inscripció Àrtic accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=16&id=609&ingressType=inscription&schoolYearId=280

Pàgina web del centre: http://www.easdalcoi.es

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat d'accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdalcoi.do


 

- ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE CASTELLÓ

Inscripció Àrtic accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=55&id=110&ingressType=inscription&schoolYearId=36

Pàgina web del centre: http://www.easdcastello.org

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat d'accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdcastello.do


 

- ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ORIOLA

Inscripció Àrtic accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=6&id=575&ingressType=inscription&schoolYearId=273

Pàgina web del centre: https://www.esdorihuela.com

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat d'accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdorihuela.do


 

- ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALÈNCIA

Inscripció Àrtic accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=23&id=604&ingressType=inscription&schoolYearId=286

Pàgina web del centre: http://www.easdvalencia.com

Enllaç Àrtic de consulta de l'estat d'accés directe:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/easdvalencia.do


 

MATRÍCULA

Els centres comunicaran a través del programa de gestió Àrtic el dia i la franja horària per a realitzar la matrícula de l'alumnat amb prova específica d'accés.

La matrícula de l'alumnat d'accés directe d'arts plàstiques i disseny haurà de seguir les indicacions que els centres publiquen en les seues respectives pàgines web. 

El següent enllaç https://artic.edu.gva.es/ARTIC/ també permet l'accés al programari de gestió Àrtic de cadascun dels centres per a consultar l'estat de l'admissió a les proves, les qualificacions obtingudes, i si és el cas, la data de matrícula.